EHSV a MOP sa intenzívnejšie zasadzujú o formovanie budúcnosti práce v súlade s našimi hodnotami

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) diskutoval s Medzinárodnou organizáciou práce (MOP) o budúcnosti práce a Európskom pilieri sociálnych práv. Cieľom bolo preskúmať ďalšie možnosti spolupráce a zintenzívniť kroky, ktoré zabezpečia, že rýchlo sa meniaci svet práce bude pre budúce generácie spravodlivý, dôstojný a inkluzívny.

Debata prebehla v Bruseli počas plenárneho zasadnutia EHSV, ktorý je orgánom EÚ zastupujúcim európsku občiansku spoločnosť. EHSV na zasadnutí privítal generálneho riaditeľa MOP Guya Rydera, ktorý predstavil Deklaráciu o budúcnosti práce prijatú pri príležitosti stého výročia MOP.

Predseda EHSV Luca Jahier zablahoželal Guyovi Ryderovi k 100. výročiu vzniku MOP a opätovne potvrdil odhodlanie svojej organizácie pokračovať v diskusiách o budúcnosti práce.

Guy Ryder vo svojom prejave pred plenárnym zhromaždením vyhlásil, že v súčasnej situácii, keď sa ľudia bežne obávajú o svoju profesionálnu budúcnosť, si MOP predsavzala formovať budúcnosť práce v súlade s našimi hodnotami.

Uviedol, že deklarácia sa v mnohých bodoch podobá Európskemu pilieru sociálnych práv. Ďalej zdôraznil význam ochrany úlohy kolektívneho vyjednávania, pričom vyjadril presvedčenie, že EHSV musí v tomto ohľade zohrávať kľúčovú úlohu. Poukázal aj na to, že stanoviská EHSV by mohli mať vplyv na globálnu zamestnanosť a sociálne normy, ako aj na spoluprácu s tretími krajinami.

V súvislosti s európskou zelenou dohodou Guy Ryder uviedol, že prechod na uhlíkovú neutralitu v roku 2050 „nie je o formovaní budúcnosti pre ľudí, ale s nimi“.

V očakávaní ďalšej spolupráce oboch organizácií si členovia EHSV a Guy Ryder vymenili názory na hlavné hospodárske výzvy.

Krátko pred začiatkom plenárneho zasadnutia podpredsedníčka EHSV zodpovedná za komunikáciu Isabel Caño Aguilar slávnostne otvorila výstavu s názvom „100 rokov sociálnej ochrany s MOP“. (ll)