EHSV podporí úsilie Komisie zosúladiť ambície a opatrenia s cieľom dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu a postaviť udržateľnosť do centra našej individuálnej a kolektívnej zodpovednosti. Na plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo 20. februára 2020 v Bruseli, predseda EHSV Luca Jahier podporil tohtoročný pracovný program Európskej komisie a jeho zameranie na udržateľný rozvoj v záujme ekologickejšej Európy.

Luca Jahier v diskusii s podpredsedom Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Marošom Šefčovičom zdôraznil, že EHSV privítal hnaciu silu, ktorá stimulovala prvý pracovný program Komisie s cieľom viesť prechod na spravodlivú, klimaticky neutrálnu a digitálnu Európu. „Plne podporujeme európsku zelenú dohodu ako kľúčovú hybnú silu zmeny, a preto by EHSV chcel nadviazať trvalý dialóg o udržateľnom rozvoji,“ vyhlásil predseda Jahier.

Maroš Šefčovič s potešením konštatoval, že hlavné priority pracovného programu Komisie na rok 2020 sú v súlade s prioritami, ktoré stanovil výbor, konkrétne dvojitá transformácia – digitálna a klimatická, výzvy spojené s demografickými zmenami a potreba zabezpečiť, aby naše podniky a priemysel mohli ďalej inovovať a súťažiť v zložitejšom globálnom prostredí. „Pracovný program na rok 2020 bude nielen základom pre našu prácu v prvom roku funkčného obdobia, ale stanoví aj víziu, smerovanie a tempo na nasledujúcich päť a viac rokov.“ Zdôraznil, že ide o ambiciózny program, ktorý obsahuje 43 politických cieľov alebo balíkov opatrení. (mp)