Udržateľná budúcnosť Európy závisí od dostupnosti surovín pre batérie

Európska únia musí čo najskôr zabezpečiť trvalý prístup k surovinám s cieľom vybudovať silné odvetvie výroby batérií pre elektrické vozidlá. Tento varovný názor zaznel počas diskusie, ktorú usporiadala sekcia pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť (TEN) 5. februára 2020 v Bruseli.

Ďalším krokom k vytvoreniu udržateľnej dopravy a dosiahnutiu klimatickej neutrality je všeobecne rozšírená elektronická mobilita s nulovými emisiami CO₂. Európa však bude schopná odkloniť sa od fosílnych palív a presadiť elektrifikáciu, iba ak bude mať trvalý prístup k surovinám potrebným na výrobu batérií.

Spravodajca stanoviska EHSV z minulého roku o batériách Colin Lustenhouwer zdôraznil, že je mimoriadne dôležité zvyšovať povedomie o naliehavých nevyhnutných opatreniach a uviedol, že musíme okamžite konať. „Dostupnosť surovín je pretrvávajúcim problémom v oblasti, v ktorej má Európa malé zdroje, a chcela by zaručiť ich dodávky. Pokiaľ ide o udržateľné palivá, elektrifikácia je jediným riešením a na to sú potrebné batérie.“

Suroviny v EÚ nie sú dostupné v potrebnom množstve a musia sa dovážať. Lítium, nikel, mangán a kobalt pochádzajú najmä z Južnej Ameriky a Ázie. To znamená, že ak EÚ nebude konať, bude čoraz závislejšia od tretích krajín ako Brazília a Čína.

Predseda sekcie TEN Pierre Jean Coulon na záver dodal, že v záujme našej udržateľnej budúcnosti musíme vziať do úvahy celú životnosť batérií a zabezpečiť zdroje, ktoré potrebujeme. „Európske podniky sa môžu stať významným hráčom v rozvoji a zavádzaní batérií na celosvetovom trhu, iba ak v nadchádzajúcich rokoch urobia výrazný krok vpred.“ (mp)