Nový rozpočet EÚ: Menej ambiciózna Únia?

Skupina EHSV Pracovníci

Súčasná hrozba v súvislosti s koronavírusom a utečenecká kríza, ako aj najnovší vývoj tejto ľudskej drámy, ktorá sa práve odohráva na hranici medzi Tureckom a Gréckom, opäť ukázali, aká naliehavá je spoločná európska reakcia na otázky, ktoré značne presahujú možnosti jednotlivých členských štátov. Európske inštitúcie sa potrebujú viac ako kedykoľvek v minulosti dohodnúť na celoeurópskych opatreniach a stratégiách, ale najmä poskytnúť výrazne väčší objem zdrojov pre tieto iniciatívy.

Mottom novej Európskej komisie je „ambicióznejšia Únia“ s ambicióznymi sociálnymi, environmentálnymi a politickými cieľmi. Cieľom návrhov, ako je minimálna mzda v EÚ a európska zelená dohoda, je obnoviť dôveru verejnosti v Úniu, riešiť naliehavé otázky a zabezpečiť, aby sa k priemyselnej a ekologickej transformácii pristupovalo čo najudržateľnejším spôsobom zo sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho hľadiska. V snahe dosiahnuť tieto ciele Európsky parlament na základe odporúčaní EHSV a Výboru regiónov navrhol, aby členské štáty prispeli do rozpočtu 1,3 % svojho HND. 

Tento podiel, ktorý predstavuje absolútne minimum potrebné na splnenie programu, však Rada radikálne znížila: niektoré členské štáty sa snažia o zníženie VFR (viacročný finančný rámec) na 1 % HND členských štátov, čo je dokonca aj pod úrovňou najskromnejšej požiadavky Komisie vo výške 1,11 %. Pravdepodobne to bude znamenať zmenšenie objemu zdrojov určených na opatrenia v oblasti súdržnosti o 12 % a o 14 % pre SPP, v dôsledku čoho sa nové ambiciózne plány minú svojim účinkom.

V súčasnosti navrhované škrty vo VFR môžu spôsobiť, že zelená dohoda nebude účinná. To zasa môže ohroziť základné úsilie EÚ v oblasti súdržnosti, v dôsledku čoho Únia a jej členské štáty nebudú môcť riešiť spoločné výzvy. Teraz je viac ako kedykoľvek predtým potrebné, aby Európsky parlament obhájil svoje postavenie a aby sa členským štátom pripomenulo, že Európska únia znamená niečo viac než len rozpočet. Keďže vonkajšie výzvy sa znásobujú a populizmus cieli na nerovnosť, snahy niektorých tradičných strán vystupovať v úlohe umiernených euroskeptikov nikomu neprospievajú. (prp)