Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

na poslednom samite EÚ vo februári sa od vedúcich predstaviteľov očakával výrazný pokrok smerom k dosiahnutiu dohody o dlhodobom rozpočte, t. j. viacročnom finančnom rámci. Pre výrazné rozpory však nedospeli k žiadnemu kompromisu.

Ak sa nedosiahne dohoda, riskujeme ďalšiu paralýzu, ktorú si v súčasnej geopolitickej situácii nemôžeme dovoliť.

S riešením naliehavých priorít, ktoré čakajú na EÚ, a rizík spojených s rokovaniami po brexite nemožno dlho otáľať, pretože pohltia energiu potrebnú na ďalšie priority, medzi ktoré patria napr. migračný balík, zelená dohoda či digitálna a environmentálna transformácia.

Teraz sa treba správne rozhodnúť.

Nejde o boj čísel, ale o víziu. Vízia novej Komisie – „Ambicióznejšia Únia“ – a nová strategická agenda, ktorú vedúci predstavitelia EÚ stanovili v Sibiu a ktorá bola opätovne potvrdená na zasadnutí Európskej rady v júli a decembri 2019, sa musia plniť rozhodnutiami v súlade s novým VFR.

Ak si chcete zrekonštruovať dom, treba zabezpečiť aj primeraný rozpočet.
Môžem iba vyjadriť našu plnú podporu tomu, čo povedal predseda EP David Sassoli a čo jednomyseľne potvrdili všetky politické skupiny Parlamentu v spoločnom liste. V súčasnosti zjavne chýba 230 miliárd EUR. Návrh Rady nie je ani zďaleka prijateľný.

Nie je žiadnym tajomstvom, že ak chceme iniciovať ambicióznu európsku agendu, EÚ musí mať dostatočné zdroje. Tento postoj sme vyjadrili pred rokom a pol v stanovisku prijatom drvivou väčšinou a viackrát sme ho zopakovali.

Ak členské štáty nie sú ochotné platiť viac za plnenie ambicióznych priorít, na ktorých sa už dohodli a ktoré schválili, musia uvoľniť prostriedky z vlastných zdrojov. Konečne musíme dosiahnuť to, o čom sa diskutovalo posledných 15 rokov. Musíme priniesť to, čo požadovala európska verejnosť v posledných európskych voľbách. Európania si zaslúžia rešpekt a ich hlas by mal byť vypočutý, nie ignorovaný!

Domnievam sa, že je čas byť dôsledný a zmobilizovať všetky dostupné sily. Je čas konať a vyvíjať tlak na naše krajiny, aby naše vlády našli odvahu, politickú vôľu a potrebné ambície dodržiavať to, čo už odsúhlasili.

V tejto citlivej fáze sa domnievam, že by sme mali byť spolu s Európskym parlamentom jednoznační a silne zjednotení v našich pozíciách.

Luca Jahier

predseda EHSV