Skupina Rozmanitá Európa v EHSV

Skupina Rozmanitá Európa v EHSV organizuje konferenciu v chorvátskej Rijeke s cieľom diskutovať o úlohe občianskej angažovanosti v boji proti niektorým závažným problémom, ktorým Európa v súčasnosti čelí.

EÚ v posledných rokoch stojí pred výzvami, ako sú zmena klímy a strata biodiverzity, zvýšená migrácia a zmenšujúci sa priestor pre občiansku spoločnosť, ktoré môžu novými spôsobmi ohroziť jej základné hodnoty.

V EÚ je však zároveň výrazná občianska angažovanosť, v rámci ktorej mnohí občania v celej EÚ preukázali solidaritu s inými a vôľu dosiahnuť udržateľný životný štýl.

Skupina Rozmanitá Európa v EHSV by chcela prevziať túto tému a pozvať členov a zástupcov občianskej spoločnosti, aby diskutovali o svojej úlohe pri podpore a ochrane základných európskych hodnôt, ako sú ľudské práva, demokracia, rovnosť a právny štát.

Konferencia s názvom Občianska spoločnosť: základ európskych hodnôt sa uskutoční v pobrežnom meste Rijeka v Chorvátsku, ktoré je Európskym hlavným mestom kultúry v roku 2020, na Fakulte humanitných a spoločenských vied Univerzity v Rijeke.

Diskusia bude rozdelená do troch panelov, ktoré budú viesť členovia EHSV z Chorvátska patriaci do skupiny Rozmanitá Európa.

V rámci prvého panelu, ktorý bude moderovať Lidija Pavić-Rogošić, sa bude diskutovať o úlohe organizácií občianskej spoločnosti pri ochrane kľúčových pilierov demokracie: nezávislé súdnictvo a inštitúcie, kritická občianska spoločnosť a nezávislé médiá.

Počas nasledujúceho panelu budú rečníci a verejnosť diskutovať o tom, ako môžu EÚ a aktéri občianskej solidarity spolupracovať v záujme udržateľnej reakcie na intenzívne celosvetové migračné toky. Diskusiu bude viesť Marina Škrabalo.

Posledný panel, ktorý bude moderovať Toni Vidan, bude zameraný na európsku zelenú dohodu a úlohu organizácií občianskej spoločnosti pri rozvoji a vykonávaní tejto agendy, ktorá môže mať pre EÚ prevratný význam.

Konferencia, ktorá sa mala pôvodne konať 25. marca, musela byť vzhľadom na vypuknutie epidémie ochorenia COVID-19 presunutá na neskôr. Aktuálne informácie nájdete na stránke: https://bit.ly/2xsqqEY (cl)