Európsky parlament musí trvať na silnom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027

EHSV dôrazne zopakoval svoju požiadavku, aby viacročný finančný rámec (VFR) na roky 2021 až 2027 zodpovedal 1,3 % hrubého národného dôchodku EÚ27. Túto požiadavku vyslovil v rozhodujúcom okamihu prípravy dohody o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ, v čase, keď Európska rada ešte stále neoznámila svoju pozíciu.

Počas februárovej diskusie sekcie ECO o stave rokovaní o VFR s Johanom Van Overtveldtom, predsedom Výboru Európskeho parlamentu pre rozpočet (BUDG), členovia EHSV vyzvali Európsky parlament, aby sa zasadil za ambiciózny rozpočet EÚ. Vzhľadom na súčasnú geopolitickú a ekonomickú neistotu, celosvetové megatrendy, spoločenské výzvy a novú európsku zelenú dohodu musí Európska únia prijať silný rozpočet, ktorý bude zodpovedať plánovaným opatreniam.

Predseda sekcie ECO Stefano Palmieri uviedol, že „je mimoriadne dôležité disponovať uceleným VFR na obdobie po roku 2020, ktorý by EÚ umožnil zvládať nové výzvy: novú zelenú dohodu, zmeny, ktoré prináša digitálne hospodárstvo, a potrebu zachovať účinnú politiku súdržnosti“.

Členovia EHSV sa zhodli, že EÚ viac než kedykoľvek predtým potrebuje dôveryhodný a ambiciózny nový rozpočet, aby bola schopná naplniť očakávania ľudí.

Predseda výboru BUDG Van Overtveldt sa vyjadril, že nie je isté, ako sa jednotný postoj Európskeho parlamentu týkajúci sa požiadavky dosiahnuť 1,3 % HND bude vyvíjať počas rokovaní s Radou EÚ. „S istotou môžem povedať len to, že Európsky parlament je pevne odhodlaný o konečnom kompromise tvrdo rokovať,“ skonštatoval. V každom prípade bude Parlament trvať na krízovom pláne, pretože nie je možné vylúčiť, že do 1. januára 2021 sa dohoda nedosiahne, čo by nepriaznivo ovplyvnilo spúšťanie nových programov.

Na záver svojho príhovoru vyzval najvyšších predstaviteľov štátov a vlád, aby v Európskej rade čo najskôr dosiahli takú dohodu, s ktorou by mohol súhlasiť aj Európsky parlament.

Prečítajte si súvisiace stanovisko EHSV. (jk)