Zaznieva iný nápev: ženy v európskej hudobnej kultúre

Pri príležitosti tohtoročného Medzinárodného dňa žien 8. marca usporiada EHSV výstavu s názvom Notujúce ženy, ktorá vzdáva hold európskym ženám pôsobiacim v oblasti hudby.

Výstava skúma sociálnu identitu hudobníčok od 16. storočia po súčasnosť prostredníctvom viacerých panelov so životopismi, ktoré oceňujú stovky skladateliek a hudobníčok z celej Európy a zároveň sledujú vývoj hudobnej kultúry.

Výstava sa koná v spolupráci s talianskou asociáciou Toponomastica femminile (Ženská toponomastika), ktorá získala Cenu občianskej spoločnosti EHSV za rok 2019 za boj proti rodovým rozdielom pomenovávaním miest podľa významných žien. (ck)