Aktivisti, ktorí sa 25. februára 2020 zúčastnili na Dni európskej iniciatívy občanov 2020, na základe skúsenosti, ktoré získali ako organizátori týchto iniciatív, varovali pred tendenciou žiadať od občanov, aby sa vyjadrili, akú Európu chcú, a potom ich názory ignorovať.

Sklamanie, ktoré pocítila prvá generácia organizátorov európskych iniciatív občanov, keď absolvovali zložitý proces rozbehnutia európskych iniciatív občanov, zberu a overenia milióna podpisov, len aby sa napokon dozvedeli, že sa nič neudeje, spôsobilo veľké rozčarovanie.

Nové, zjednodušené pravidlá, ktoré platia od 1. januára, ako aj lepšia podpora pre organizátorov, napríklad prostredníctvom vynoveného fóra pre európsku iniciatívu občanov, pomohli zmierniť nechuť do ďalších petícií, čo sa prejavilo vznikom úctyhodných 16 nových európskych iniciatív občanov. Viaceré z nich na podujatí aktívne zberali podpisy.

Je však nevyhnutné vyvarovať sa tej istej chyby pri Konferencii o budúcnosti Európy.

Už nie je možné ďalej ignorovať požiadavku občanov podieľať sa nielen na tvorbe agendy EÚ, ale aj na samotnom rozhodovacom procese.

Prieskum verejnej mienky, ktorý bol realizovaný na podujatí, ukázal, že veľká väčšina účastníkov si myslí, že je nevyhnutné, aby názor občanov mali zjavný vplyv na rozhodovanie EÚ aj mimo volieb.

67 % opýtaných je presvedčených, že zapojenie občanov na európskej úrovni musí byť jasne späté s formálnym procesom prijímania rozhodnutí.

69 % súhlasí s názorom, že konferencie podobné tej o budúcnosti Európy by nemali byť jednorazovou záležitosťou, ale mali by sa uskutočňovať pravidelne a mali by viesť k ďalším krokom.

71 % sa vyjadrilo, že okrem konferencie by bolo vhodné, aby sa občanmi iniciovaný konvent zaoberal otázkou zapojenia občanov v budúcnosti a reformou demokracie. Počiatočným aj koncovým bodom by malo byť celoeurópske ľudové hlasovanie.

Okrem toho sa 85 % opýtaných domnieva, že prebiehajúce európske iniciatívy občanov by mali byť zviditeľnené na viacjazyčnej online platforme, ktorú zriadi Európska komisia ako hlavný zdroj informácií pre ľudí, ktorí chcú vedieť viac o Konferencii o budúcnosti Európy.

Búrlivú diskusiu vyvolala otázka úlohy digitálnych technológií v budúcej demokracii, a konkrétne v rámci Konferencie o budúcnosti Európy.

Predseda EHSV Luca Jahier vyzdvihol trvalú hodnotu zastupiteľskej demokracie a sprostredkovateľských orgánov, pričom zdôraznil mnohoročnú nezlomnú snahu EHSV pomôcť európskej iniciatíve občanov dosiahnuť úspech, keďže ju vníma ako cenný doplnok zastupiteľskej demokracie.

Dubravka Šuica,podpredsedníčka EK zodpovedná za demokraciu a demografiu, ktorá má na starosti aj Konferenciu o budúcnosti Európy, pripomenula odhodlanie Komisie „postaviť sa za otvorenú, ale veľmi dobre regulovanú technológiu“, využiť jej demokratický potenciál (otvorenosť, schopnosť reagovať, transparentnosť, dostupnosť), ale zabrániť jej rizikám (manipulácia, bezpečnosť údajov).

Výsledky prieskumu, ktorý neodzrkadľuje názory EHSV, ale názory účastníkov Dňa európskej iniciatívy občanov, sú spolu s ďalšími informáciami o podujatí dostupné tu. (dm)