Komisár Hogan v EHSV: Rozhodnutie o rozpočte pre SPP je teraz na spoluzákonodarcoch

Komisár Hogan navštívil 20. februára EHSV, aby diskutoval o budúcnosti SPP

Phil Hogan zdôraznil, že SPP sa musí zmeniť; okrem dodávok potravín by SPP mala poskytovať aj iné verejné statky výmenou za jej osobitné postavenie v rámci rozpočtu EÚ.

Pokiaľ ide o rozpočet, komisár uviedol, že „členské štáty môžu po dohode s Európskym parlamentom podľa vlastného uváženia zvýšiť vlastné celkové rozpočty s cieľom udržať SPP na súčasnej úrovni.“ Vyjadril nádej, že sa dosiahne rýchla dohoda o viacročnom finančnom rámci (VFR), pretože poľnohospodári potrebujú istotu a stabilitu z hľadiska politiky aj rozpočtu.

Komisár zároveň spomenul politickú dohodu o novom pravidle zakazujúcom určité nekalé obchodné praktiky v potravinovom dodávateľskom reťazci, ku ktorej EHSV významnou mierou prispel prostredníctvom svojho stanoviska a o ktorej bude hlasovať Európsky parlament na svojom marcovom plenárnom zasadnutí.

Počas diskusie s komisárom člen EHSV John Bryan konštatoval, že EHSV podporuje silnú SPP so silným rozpočtom, pretože táto politika je dôležitá pre mier a súdržnosť.

Maurizio Reale, predseda sekcie NAT v EHSV, poukázal na to, že budúca SPP sa musí viac zamerať na zmenu klímy a že poľnohospodári musia byť v rámci dohôd o voľnom obchode lepšie chránení.

Peter Schmidt, predseda Strediska pre monitorovanie trvalo udržateľného rozvoja v EHSV, zdôraznil, že treba účinnejšie bojovať proti nekalým praktikám v potravinovom reťazci a že ciele trvalo udržateľného rozvoja by sa mali začleniť do našej potravinovej politiky. Rovnaké prísne normy, ktoré musia spĺňať naši výrobcovia, sa musia uplatňovať aj na dovážané potraviny. (sma)