skupina Zamestnávatelia v EHSV

Podnikateľská komunita musí v kampani pred európskymi voľbami nahlas a jasne vyjadriť svoje názory. Organizácie zamestnávateľov by mali nielen zdôrazniť svoje potreby a očakávania v budúcom funkčnom období Európskeho parlamentu, ale aj zvýrazniť výhody, ktoré Európska únia prináša pre ich činnosť a v každodennom živote ľudí. To sú niektoré závery z diskusie so zástupcami organizácií BusinessEurope, SMEunited a CEEP (Európske stredisko podnikov s verejnou účasťou a podnikov všeobecného hospodárskeho záujmu),ktorá sa uskutočnila počas februárovej schôdze skupiny Zamestnávatelia v EHSV.

„MSP považujú digitalizáciu, ekologizáciu hospodárstva a prístup ku kvalifikovaným pracovníkom a dostupnej technológii za najvýznamnejšie výzvy, pri ktorých potrebujú podporu EÚ,“ uviedla generálna tajomníčka SMEunited Veronique Willems. Táto organizácia sa domnieva, že horizontálna politika pre MSP je lepším prostriedkom na dosiahnutie dobrých výsledkov než odvetvový prístup.

„Musíme ľuďom pomôcť uvedomiť si, že európsky spôsob života je tým najlepším spôsobom na svete a že zaň vďačíme EÚ. Ide o spoločnú zodpovednosť pre celú podnikateľskú komunitu,“ povedal generálny riaditeľ BusinessEurope Markus Beyrer. Jeho organizácia je zapojená do kampaní na zvýšenie účasti vo voľbách prostredníctvom jej členov tak na európskej, ako aj národnej úrovni.

Priority organizácie CEEP sa zameriavajú na tri D: digitalizáciu, dekarbonizáciu a demografické starnutie. „Tieto tri trendy sú jadrom našej činnosti a práve tam môžeme ešte viac spolupracovať,“ vyhlásila generálna tajomníčka CEEP Valeria Ronzitti. (lj)