Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) prijal stanovisko na tému Európska rámcová smernica o minimálnom príjme, v ktorom žiada Európsku komisiu, aby zaviedla záväzný rámec EÚ pre primeraný minimálny príjem v celej Európe vymedzený na základe životnej úrovne v jednotlivých členských štátoch. 

EHSV uviedol, že takýto rámec v podobe smernice je potrebný na účinné riešenie závažného problému chudoby, ktorý v Európe pretrváva, a na obnovenie dôveryhodnosti EÚ, keďže jej záväzky, pokiaľ ide o zníženie počtu občanov EÚ ohrozených chudobou o 20 miliónov, neboli ani zďaleka splnené.

„Otázka minimálneho príjmu je výsostne politická. Ide o rozhodnutie, ktoré prináleží Únii, a Komisia sa nemôže schovávať za zásadu subsidiarity, ktorá sa pri tejto otázke uplatňuje nesprávne, a na základe nej rozhodnúť, že s takou závažnou otázkou, ktorá sa dotýka dôstojnosti a ľudských práv, nemôže nič urobiť,“ vyhlásil spravodajca stanoviska Georges Dassis.

„Pre ľudí, ktorí nemajú nič, musí EÚ urobiť niečo konkrétne. Ak budeme dnes voči ich núdzi ľahostajní, zajtra môže byť už neskoro,“ dodal spravodajca Dassis.

Skupina Zamestnávatelia v EHSV predložila protinávrh stanoviska, v ktorom odmietla návrh na uplatnenie záväzného nástroja. Podľa členov tejto skupiny by sa mala otázka minimálneho príjmu riešiť na úrovni jednotlivých štátov.

Protinávrh bol zamietnutý a stanovisko z vlastnej iniciatívy pána Dassisa bolo prijaté 158 hlasmi za, pričom 81 členov hlasovalo proti a 12 sa hlasovania zdržali. (ll)