Dostupné jazyky:

Úvodník

Budúcnosť nepočká – udržateľnosť začína u každého z nás

Milí čitatelia,

v auguste 2018 Greta Thunberg zorganizovala vo svojej škole štrajk a zanedlho sa k nej pridalo množstvo ďalších mladých ľudí z celej Európy, ktorí sa vzbúrili proti neochote EÚ a členských štátov prijať nekompromisné opatrenia proti zmene klímy.

Dôležité dátumy

V skratke

EHSV sprísnil rokovací poriadok a etický kódex pre členov

EHSV na svojom plenárnom zasadnutí 20. februára 2019 schválil návrh na zmenu rokovacieho poriadku, ku ktorému sa v prílohe pripája nová verzia etického kódexu pre členov. Nový rokovací poriadok a etický kódex, ktoré nadobudli účinnosť 15. marca 2019, zároveň zohľadňujú nedávno schválený Rokovací poriadok Európskeho parlamentu, najmä pokiaľ ide o predchádzanie všetkým formám obťažovania a boj proti nemu.

Nové publikácie

Vychádza brožúra pri príležitosti 12. seminára občianskej spoločnosti o médiách

V novej brožúre, ktorá bola práve vydaná, sa čitatelia môžu oboznámiť s kľúčovými posolstvami diskusie na tému Opätovne potvrdiť európske hodnoty a názormi účastníkov panelových diskusií a úvodných rečníkov.

Aktuality EHSV

„Bojujeme za budúcnosť každého z nás“, hovorí aktivistka Greta Thunberg v EHSV

Len 90 dní pred európskymi voľbami diskutoval Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) za účasti najvyšších predstaviteľov inštitúcií EÚ a organizácií občianskej spoločnosti z celej Európy na podujatí rEUnaissance 21. februára 2019 o kľúčovej úlohe, ktorú v záujme skutočnej renesancie EÚ musí zohrávať organizovaná občianska spoločnosť.

EHSV je za dôstojný minimálny príjem s podporou EÚ

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) prijal stanovisko na tému Európska rámcová smernica o minimálnom príjme, v ktorom žiada Európsku komisiu, aby zaviedla záväzný rámec EÚ pre primeraný minimálny príjem v celej Európe vymedzený na základe životnej úrovne v jednotlivých členských štátoch. 

Komisár Hogan v EHSV: Rozhodnutie o rozpočte pre SPP je teraz na spoluzákonodarcoch

Komisár Hogan navštívil 20. februára EHSV, aby diskutoval o budúcnosti SPP

Program EÚ PEACE v Severnom Írsku musí pokračovať aj po brexite

EHSV prijal na svojom februárovom plenárnom zasadnutí stanovisko, ktorým podporuje pokračovanie Programu EÚ na podporu mieru a zmierenia (PEACE) v Severnom Írsku po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Táto neustála podpora sa považuje za kľúčovú vzhľadom na citlivú diskusiu o hraniciach medzi Spojeným kráľovstvom a Írskom v kontexte rokovaní o brexite.

Boj proti populizmu je v záujme všetkých

Hospodársky rozvoj a sociálna stabilita predstavujú dva kľúčové prvky boja proti euroskepticizmu, len tie však nepostačujú: zapojiť sa musí aj občianska spoločnosť!

EHSV navrhuje nové usmernenia o udržateľnom stravovaní pre Európu

Peter Schmidt

Potrava má ústrednú úlohu v živote ľudí a musíme ju vnímať nielen z výživového alebo zdravotného hľadiska, ale aj z environmentálneho a sociálneho hľadiska. S cieľom uľahčiť takýto komplexný udržateľný potravinový systém EHSV navrhuje zaviesť nové usmernenia o udržateľnom stravovaní.

EHSV podporuje návrhy EÚ na zabezpečenie leteckej a cestnej nákladnej dopravy v prípade brexitu bez dohody

EHSV v troch stanoviskách prijatých vo februári podporil návrh Komisie dočasne predĺžiť uplatňovanie právnych predpisov EÚ v záujme riešenia osobitných problémov, ktoré by mohli mať dosah na leteckú a cestnú nákladnú dopravu v prípade brexitu bez dohody. 

Ročný prieskum rastu na rok 2019: nesmieme zaspať na vavrínoch

Vzhľadom na zmiešané výsledky minulých reformných politík je nevyhnutné, aby EÚ a členské štáty vypracovali hĺbkové hodnotenie. Napriek doterajším zlepšeniam sú potrebné ďalšie reformy a politické opatrenia na podporu rastu a posilnenie súdržnosti a sociálneho rozmeru politík, tvrdí EHSV vo svojom stanovisku o ročnom prieskume rastu (RPR) na rok 2019.

Na vypočutí EHSV boli predložené návrhy na inkluzívnejší európsky semester

Členské štáty EÚ musia posilniť zapojenie zainteresovaných strán do úsilia o reformu národných hospodárstiev. To by mohlo spolu s novou dlhodobou stratégiou EÚ pre udržateľný rozvoj pomôcť vytvoriť efektívnejší a inkluzívnejší európsky semester pripravený riešiť výzvy, pred ktorými stojí EÚ.

Bez väčšej súdržnosti nemá EÚ budúcnosť

Politika súdržnosti by mohla byť účinným spôsobom riešenia spoločenských trendov (euroskepticizmus atď.), ktorým EÚ čelí, ak by jej financovanie zostalo dôležitým zdrojom investícií, čím by sa Európa stala relevantnejšou v očiach občanov, podporila by sa silnejšia spolupráca so zainteresovanými stranami a lepšie by sa informovalo o jej vplyve. Toto posolstvo vyjadrili zainteresované strany na vypočutí o politike súdržnosti po roku 2020 v EHSV.

Transformácia energetiky môže byť úspešná len, ak sa zapoja všetci

Úloha občanov pri transformácii energetiky bola hlavnou témou programu februárovej schôdze sekcie TEN, na ktorej odborníci v oblasti energetiky predstavili svoje skúsenosti z práce pre občanov.

Aktuality skupín

Organizácie zamestnávateľov o európskych voľbách

skupina Zamestnávatelia v EHSV

Podnikateľská komunita musí v kampani pred európskymi voľbami nahlas a jasne vyjadriť svoje názory. Organizácie zamestnávateľov by mali nielen zdôrazniť svoje potreby a očakávania v budúcom funkčnom období Európskeho parlamentu, ale aj zvýrazniť výhody, ktoré Európska únia prináša pre ich činnosť a v každodennom živote ľudí. To sú niektoré závery z diskusie so zástupcami organizácií BusinessEurope, SMEunited a CEEP (Európske stredisko podnikov s verejnou účasťou a podnikov všeobecného hospodárskeho záujmu),ktorá sa uskutočnila počas februárovej schôdze skupiny Zamestnávatelia v EHSV.

Oliver Röpke preberá predsedníctvo skupiny Pracovníci v EHSV

skupina Pracovníci v EHSV

Oliver Röpke sa 1. marca stal novým predsedom skupiny Pracovníci v EHSV a nahradil Gabriele Bischoff, ktorá bola jej predsedníčkou od októbra 2015.

Skupina Rozmanitá Európa načúvala v Belfaste obavám z brexitu

Skupina EHSV Rozmanitá Európa

Skupina sa zišla 15. februára 2019 na Queen’s University v Belfaste, aby zhodnotila proces brexitu a zamerala sa na jeho dôsledky pre mierový proces Severného Írska.