Perspektíva miestnej úrovne – 3. diel: Tvrdšie proti rodovému násiliu

Domov je najmenej bezpečné miesto pre každú tretiu ženu v EÚ. Každý deň zomrie približne 12 Európaniek ako obeť rodovo motivovaného násilia. Hoci tento údaj môže byť v niektorých častiach Európy vyšší než v iných, ani v jednej ženy nie sú v bezpečí.

Dostupné jazyky:

Úvodník

Milé čitateľky, milí čitatelia,

začiatok roka sa niesol v znamení viacerých udalostí, ktoré ovplyvnia budúcnosť Európskej únie.

BREXIT

Naši britskí členovia sa 22. januára pred svojím odchodom zúčastnili na svojom poslednom plenárnom zasadnutí. Slávnostná ceremónia, ktorá sa konala v tento deň, len potvrdila, čo už naznačovala ich činnosť vo výbore: že je tento odchod bolestivý a ťažký. No v našich mysliach doteraz rezonuje veta vyslovená pri tejto príležitosti: „Nie je to zbohom, ale len dovidenia“.

Verím, že naše spojenectvo pretrvá, pretože občianska spoločnosť nepozná hranice.

Dôležité dátumy

Nové publikácie

Správa o seminári občianskej spoločnosti o médiách v roku 2019 je k dispozícii

Zistenia vyplývajúce z 13. seminára občianskej spoločnosti o médiách na tému EÚ s Vami a pre Vás – Úloha občianskej spoločnosti v rámci komunikácie o Európskej únii, ktorého organizátorom bol EHSV, sú už dostupné online pre všetkých záujemcov

Aktuality EHSV

Brexit: EHSV vzdal poctu odchádzajúcim britským členom: „Nelúčime sa navždy, priatelia!“

EHSV vzdal 22. januára 2020 poctu svojim britským členom. Stalo sa tak na poslednom plenárnom zasadnutí, na ktorom sa britskí členovia zúčastnili pred vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ 31. januára. Každému z 24 členov zastupujúcich Spojené kráľovstvo bola slávnostne odovzdaná pamätná medaila na dôkaz toho, že EHSV je aj po brexite odhodlaný udržiavať úzke vzťahy s britskou občianskou spoločnosťou.

Priority chorvátskeho predsedníctva Rady EÚ majú našu podporu

Chorvátsky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Gordan Grlić Radman predstavil na plenárnom zasadnutí EHSV 22. januára priority chorvátskeho predsedníctva Rady EÚ, ktoré je pre krajinu prvým od jej pristúpenia k Únii v roku 2013.

Skoncovať s klietkovým chovom

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) dal na svojom plenárnom zasadnutí v Bruseli priestor európskej iniciatíve občanov „Skoncovať s klietkovým chovom“, čím jej poskytol platformu na európskej úrovni na vyjadrenie jej cieľov a obáv týkajúcich sa dobrých životných podmienok hospodárskych zvierat.

Zelená budúcnosť: Európa musí ukázať cestu a byť príkladom

Boj proti zmene klímy bol ústredným bodom programu plenárneho zasadnutia EHSV v januári, v rámci ktorého sa diskutovalo o COP25 a európskom ekologickom dohovore. Bol vyslaný jasný signál: Musia sa prijať naliehavé opatrenia, aby sa ochrana klímy a udržateľný rozvoj stali realitou a Európska únia musí prevziať vedúcu úlohu.

Potrebujeme hospodárstvo zamerané na dobré životné podmienky, ktoré pracuje v prospech ľudí a planéty

EÚ je vystavená tlaku, pretože musí reagovať na mnohostranné výzvy, ktoré sú dôsledkom desaťročie pretrvávajúcich hospodárskych ťažkostí, migračnej krízy, sociálnej nespokojnosti a zhoršovania životného prostredia. V záujme svojich obyvateľov sa potrebuje urýchlene pretvoriť, ako uvádza EHSV vo svojom stanovisku prijatom v januári.

EHSV rokoval v Japonsku o obchode a udržateľnom rozvoji

Členovia EHSV z monitorovacieho výboru EÚ – Japonsko navštívili 27. až 31. januára Japonsko. Cieľom ich návštevy boli rokovania o vykonávaní dohody o hospodárskom partnerstve (DHP), ktorá platí od februára 2019, a prehlbovanie spolupráce s japonskými partnermi. Súčasťou programu bol aj prvý spoločný dialóg s občianskou spoločnosťou, na ktorom si účastníci vymenili názory na otázky týkajúce sa obchodu a udržateľného rozvoja.

Aktuality skupín

Skupina Zamestnávatelia si zvolila kandidátov na kľúčové pozície v EHSV na roky 2020 – 2022

Skupina Zamestnávatelia v EHSV

Skupina Zamestnávatelia zvolila svojho súčasného predsedu Jaceka Krawczyka za svojho kandidáta na post predsedu EHSV na najbližšie obdobie. Za nového predsedu skupiny bol zvolený Stefano Mallia. Členovia skupiny si na nasledujúce funkčné obdobie EHSV zvolili aj kandidátov na viaceré ďalšie kľúčové funkcie.

Migrácia, ľudské práva a úloha odborov témami diskusií skupiny Pracovníci na Sicílii

Skupina EHSV Pracovníci

Členovia skupiny Pracovníci navštívia 27. februára Sicíliu ako jedno z hlavných miest prílevu migrantov a utečencov do Talianska, aby si vypočuli ich príbehy a aby s miestnymi a regionálnymi aktérmi, odborármi a zástupcami občianskej spoločnosti prediskutovali najpálčivejšie otázky a výzvy, ktorým čelia.

Čoskoro v EHSV/kultúrne podujatia

Kúsky šťastia Stasysa Eidrigevičiusa v EHSV

EHSV v súčasnosti organizuje výstavu umeleckých diel renomovaného litovského umelca Stasysa Eidrigevičiusa, ktorého ocenené diela siahajú od obrazov, kresieb, ilustrácií kníh, dizajnu plagátov až po happeningy a inštalácie.

Medzinárodná organizácia práce: 100 rokov sociálnej ochrany

Pri príležitosti storočnice Medzinárodnej organizácie práce (MOP) prináša EHSV výstavu o jej histórii a činnosti. Pod názvom 100 rokov sociálnej ochrany s Medzinárodnou organizáciou práce si ju návštevníci môžu pozrieť v priestoroch výboru do konca februára.