Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) ako hlas európskej občianskej spoločnosti podporuje a uznáva cennú prácu širokej škály organizácií občianskej spoločnosti, odborových zväzov a organizácií zamestnávateľov, ktorí sa každodenne a svojím vlastným spôsobom usilujú o to, aby sa Únia stala lepším miestom pre život.

Raz za rok EHSV udeľuje mimoriadnu cenu, ktorou vyzdvihuje a oceňuje osobitné úspechy európskej občianskej spoločnosti v určitej oblasti, pričom predtým starostlivo vyberie tému pokrývajúcu dôležitú oblasť svojej práce. Tento rok sa naša Cena občianskej spoločnosti udeľovala už po jedenástykrát a som rada a hrdá na to, že sme sa rozhodli venovať ju posilneniu postavenia žien a činnostiam presadzujúcim rodovú rovnosť.

Pretože čas plynie, ale nerovnosť príležitostí medzi mužmi a ženami pretrváva. Dnes je neprijateľné, aby ženy, ktoré tvoria viac ako polovicu obyvateľstva EÚ, boli naďalej diskriminované.

Je neprijateľné, aby sme na prahu nového desaťročia boli v Európe svedkami zhoršovania práv žien. Rovnako je neprijateľné, aby ženy stále zarábali v priemere o 16 % menej ako muži alebo boli vystavené väčšiemu riziku chudoby v neskoršom veku ako muži.

Naša cena ukazuje, že európska občianska spoločnosť je horlivým obhajcom rodovej rovnosti. Cena občianskej spoločnosti EHSV za rok 2019 svojou témou „Viac žien v spoločnosti a hospodárstve Európy“ prilákala 177 kandidátov, čo je druhé najvyššie číslo v histórii ocenenia, hneď po téme migrácie v roku 2016.

Ako si môžete prečítať v tomto špeciálnom čísle nášho bulletinu, predložené projekty podporujú aktívne a angažované ženy a posilňujú postavenie žien, ktoré sa nachádzajú v zraniteľných alebo znevýhodnených situáciách. Projekty zdôrazňujú inovačnú prácu a úlohy žien v spoločnosti a odhaľujú všadeprítomné stereotypy a diskrimináciu.

Všetky projekty na čele s našimi piatimi víťazmi vyzdvihujú ochotu mnohých z nás konať a urobiť našu spoločnosť skutočne rovnoprávnou pre ženy a mužov.

Víťazom prvej ceny je Talianska organizácia Toponomastica femminile, ktorá sa domnieva, že toponymia (štúdia názvov miest) je dobrým ukazovateľom hodnoty, ktorú spoločnosť pripisuje svojim členom. Usiluje sa o to, aby ulice, námestia a iné verejné priestranstvá v mestách a obciach niesli meno po významných ženách, čím zvyšuje povedomie o prínose žien pre spoločnosť a históriu a poskytuje ženám verejné uznanie, ktoré mali dostať už dávno.

Najväčšie poľské hnutie žien „Strajk Kobiet“ prostredníctvom protestov a pochodov požaduje pre ženy viac práv. Od štrajku „Čierny pondelok“ v roku 2016, ktorý sa konal v 150 poľských mestách, zorganizovalo viac ako 1 500 protestných akcií za práva žien a spravodlivejšiu spoločnosť. Cieľom hnutia je v súčasnosti upevniť svoju sieť a posilniť postavenie žien z malých a stredne veľkých miest krajiny, pretože ich považuje za dôležitý faktor spoločenských zmien.

Stereotypné rodové úlohy sa dievčatám a chlapcom vnucujú už od útleho veku, čo vytvára živnú pôdu pre budúcu nerovnosť v dospelosti. Bulharské združenie NAIA prostredníctvom svojho projektu rozprávok učí deti, aby nazerali na svet inak ako cez tradičné rodové úlohy a objavili, že život ponúka príležitosti pre všetkých, tak pre dievčatá, ako aj chlapcov.

Fínsky program „#mimmitkoodaa“ bojuje proti predsudkom, že softvér by mali automaticky vyvíjať iba muži. Prostredníctvom sietí a seminárov podporuje ženy, ktoré chcú hľadať pracovné príležitosti v softvérovom priemysle, a pomáha im orientovať sa na zaujímavejšie kariéry a lepšie platené pracovné miesta.

Na záver spomeňme organizáciu The Brussels Binder, ktorá sa snaží o to, aby sa zvýšil počet žien v panelových diskusiách a médiách v Bruseli. Zámerom organizácie je ukázať nielen to, že vo všetkých profesionálnych oblastiach existujú aktívne a úspešné ženy, ale aj to, že ženy majú právo zúčastňovať sa na politických debatách a rozhodovaní na európskej úrovni a vyjadrovať svoje názory.

Isabel CAÑO AGUILAR

podpredsedníčka pre komunikáciu