Hlavným poslaním fínskeho združenia pre softvéry a elektronické podnikanie (Ohjelmisto- ja e-business ry), ktoré je víťazom štvrtej ceny, je dosiahnuť, aby znalosti o softvére získal väčší počet žien. Ponúkajú praktické, bezplatné semináre pre ženy bez predchádzajúcich skúseností s programovaním s cieľom pomôcť im presadiť sa v IT priemysle. Rasmus Roiha a Milja Köpsi s nami hovorili o filozofii #mimmitkoodaa a o tom, ako organizácia plánuje použiť finančnú odmenu spojenú s cenou.

EHSV info: Čo pre Vás a Vašu organizáciu znamená toto ocenenie?

Rasmus Roiha a Milja Köpsi: Sme veľmi vďační a poctení. Ešte viac nás to motivuje pokračovať v našej práci s programom #mimmitkoodaa. Náš program bude mať ešte výraznejší vplyv, pretože rastie z hľadiska počtu aktivít, aj rozsahu pôsobnosti. V súčasnosti máme v programe viac ako 5 000 žien a desiatky spoločností. Naším cieľom je, aby sa v nasledujúcich dvoch rokoch zapojilo desaťtisíc žien a sto spoločností. Vďaka cene získal program pozitívnu mediálnu publicitu a podarilo sa zaangažovať viac partnerov.

Čo by ste poradili iným organizáciám, aby dosiahli dobré výsledky v podobných aktivitách a programoch? 

Byť špecifický. Ponúknuť niečo hmatateľné, nielen seminár alebo zvýšený tok informácií. Vo väčšine prípadov je jednoduché získať účastníkov pre rôzne programy, najmä ak niečo ponúkate zadarmo. V našom prípade bolo faktorom úspechu zapojenie prvých spoločností, keďže na nich spočíva veľká záťaž: zaplatenie poplatku za otváracie podujatia (budovanie komunity) A záväzok zorganizovať semináre pre začiatočníkov (praktické, cvičenia). Starostlivo sme vybrali a pozvali prvých osem spoločností, a získali tak špičkové spoločnosti, ktoré sa do programu zapojili. Potom už bolo jednoduchšie expandovať. Takže začať s niečím praktickým je skvelý spôsob, ako sprostredkovať myšlienku programu alebo akýkoľvek počiatočný nápad:) 

Ako konkrétne použijete tieto finančné prostriedky na ďalšiu pomoc spoločnosti?

V roku 2020 rozšírime program #mimmitkoodaa po celom Fínsku. Budeme organizovať inšpiratívne podujatia, na ktorých sprostredkujeme kariérne príbehy a tipy na vzdelávanie, ukážeme, aké pozície a podnikateľské/pracovné príležitosti ponúka softvérové odvetvie a ako môžu ženy využiť svoje individuálne životné a pracovné skúsenosti v oblasti technológií.

Uskutočnia sa aj veľmi populárne praktické semináre, na ktorých si ženy môžu vyskúšať rôzne druhy systémov na správu obsahu, programovacie jazyky, testovanie umelej inteligencie, etické hackerstvo atď.

Fínske združenie pre softvéry a elektronické podnikanie publikuje podnetné kariérne príbehy žien, aby sa ženy mohli vzájomne inšpirovať a podporovať a začať vnímať IKT ako možnosť kariérneho rastu. Do akej miery si myslíte, že to pomáha ženám nájsť si svoje miesto v softvérovom odvetví? 

Sila príkladov a vzorov je v našej sieti nesmierne cenným prínosom. Keď prezentujete rôzne typy ľudí s rôznymi druhmi kariérnych príbehov, každý si dokáže nájsť príklady a inšpiráciu pre svoju vlastnú cestu. Týmto spôsobom môžeme odstraňovať a potlačovať predsudky (vedomé alebo nevedomé), ktoré ľudia o softvérovom odvetví majú dodnes.

Okrem toho budujeme sieť pre ženy, ktoré už pracujú v softvérovom odvetví alebo sa o to zaujímajú. Zaznamenali sme viac než uspokojivú účasť v rámci živej diskusie na Instragrame. To je niečo, čo v našom odvetví nikdy predtým nebolo vyskúšané.

Plánuje vaša sieť tiež pomôcť mladým študentkám pri výbere predmetov STEM v škole alebo sa vám už podarilo osloviť ich súčasným projektom?

Cieľovou skupinou programu # mimmitkoodaa sú dospelé ženy, ale už teraz vidíme, ako sú tieto ženy aktívnym príkladom pre mladšie ženy a dievčatá. Dospelé ženy, ktoré majú základné vedomosti o vývoji softvéru a možnostiach, ktoré softvér poskytuje prostredníctvom digitalizácie, majú okrem iného lepšie kariérne príležitosti, čo bude mať vplyv aj na ich okolie, rodinu a priateľov.