Dostupné jazyky:

Úvodník

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) ako hlas európskej občianskej spoločnosti podporuje a uznáva cennú prácu širokej škály organizácií občianskej spoločnosti, odborových zväzov a organizácií zamestnávateľov, ktorí sa každodenne a svojím vlastným spôsobom usilujú o to, aby sa Únia stala lepším miestom pre život.

Raz za rok EHSV udeľuje mimoriadnu cenu, ktorou vyzdvihuje a oceňuje osobitné úspechy európskej občianskej spoločnosti v určitej oblasti, pričom predtým starostlivo vyberie tému pokrývajúcu dôležitú oblasť svojej práce. Tento rok sa naša Cena občianskej spoločnosti udeľovala už po jedenástykrát a som rada a hrdá na to, že sme sa rozhodli venovať ju posilneniu postavenia žien a činnostiam presadzujúcim rodovú rovnosť.

V skratke

Sledujte slávnostné odovzdávanie Ceny pre občiansku spoločnosť za rok 2019

Pozrite si v našom videu najlepšie momenty z odovzdávania cien.

Brožúra k Cene pre občiansku spoločnosť

EHSV uverejnil brožúru, v ktorej je predstavených všetkých päť víťazných projektov a ktorá obsahuje všeobecné informácie o Cene pre občiansku spoločnosť.

Cena pre občiansku spoločnosť 2019 v médiách

Aktuality EHSV

Talianska organizácia Toponomastica femminile získala Cenu EHSV pre občiansku spoločnosť za rok 2019 na tému rodovej rovnosti

Európsky hospodársky a sociálny výbor udelil 12. decembra ceny piatim organizáciám občianskej spoločnosti, ktoré sa zasadzujú za rovnaké príležitosti žien a mužov, zvyšujú povedomie o potenciáli žien a ich úspechoch a prispievajú k posilňovaniu ich postavenia v spoločnosti a hospodárstve v Európe. Cena vo výške 50 000 EUR bola rozdelená medzi päť víťazných projektov. Prvú cenu vo výške 14 000 EUR získala talianska organizácia Toponomastica femminile. Každý z ďalších štyroch finalistov získal 9 000 EUR, pričom sa umiestnili v tomto poradí: poľská iniciatíva Strajk kobiet (Štrajk žien), bulharské združenie NAIA so svojim projektom rozprávok, fínske združenie pre softvéry a elektronické podnikanie a jeho program Women Code (Ženy programujú) a belgická iniciatíva Brussels Binder.

Slovami víťazov

Čo sa skrýva za menom: boj proti rodovým rozdielom prostredníctvom toponymie

Talianska organizácia Toponomastica femminile, ktorá vyhrala prvú cenu, je odhodlaná bojovať proti rodovým rozdielom pomenúvaním miest po významných ženách, najmä ulíc, námestí a parkov v mestách. Maria Pia Ercolini tvrdí, že toto symbolické uznanie ich prínosu pre spoločnosť môže výrazne prispieť k zaručeniu právoplatného postavenia žien v spoločnosti.

Poľské ženy v štrajku: zapojenie žien z malých miest do boja za práva žien

Hnutie Poľské ženy v štrajku (Ogólnopolski Strajk Kobiet), ktoré získalo druhú cenu, vzniklo v Poľsku v roku 2016 ako reakcia na pokus vlády zrušiť právo žien na umelé prerušenie tehotenstva. Odvtedy sa hnutie rozšírilo po celej krajine a podnietilo viacero akcií s masovou účasťou žien z malých a stredne veľkých poľských miest. Iniciátorka tohto hnutia Marta Lempart sa s nami podelila o názory na jeho mimoriadne dôležitú úlohu v súčasnom Poľsku.

 

„Domáce násilie je spoločenský problém, nie súkromná záležitosť,“ tvrdí združenie NAIA

Bulharské združenie NAIA, ktoré získalo tretiu cenu, už 20 rokov bojuje proti domácemu násiliu v znevýhodnených malých komunitách a poskytuje pomoc obetiam v núdzi. Zároveň, ako objasňuje Svetla Sivčeva v tomto rozhovore, sa zameriava na prevenciu a pracuje s malými deťmi v snahe prelomiť a prekonať spoločenské stereotypy, a tak im rozšíriť obzor a pomôcť využiť svoj potenciál.

#mimmitkoodaa: infiltrácia do silne rodovo segregovaného odvetvia IT

Hlavným poslaním fínskeho združenia pre softvéry a elektronické podnikanie (Ohjelmisto- ja e-business ry), ktoré je víťazom štvrtej ceny, je dosiahnuť, aby znalosti o softvére získal väčší počet žien. Ponúkajú praktické, bezplatné semináre pre ženy bez predchádzajúcich skúseností s programovaním s cieľom pomôcť im presadiť sa v IT priemysle. Rasmus Roiha a Milja Köpsi s nami hovorili o filozofii #mimmitkoodaa a o tom, ako organizácia plánuje použiť finančnú odmenu spojenú s cenou.

Organizácia The Brussels Binder mení podobu panelových diskusií v Bruseli

V Bruseli sa každoročne koná veľa diskusií. Dve tretiny rečníkov v rámci týchto panelových diskusií sú muži. Existuje však mnoho žien, ktoré by mohli tieto európske debaty obohatiť o svoje odborné znalosti a vniesť do nich rozmanitosť. Cieľom stratégie organizácie The Brussels Binder je odstrániť túto nerovnováhu vybudovaním platformy, ktorá môže pôsobiť ako kontaktné miesto pre odborníčky a organizátorov panelových diskusií, ktorí hľadajú rečníkov. EHSV info sa porozprával s Juliane Schmidt o celkovej stratégii tejto organizácie, ktorá chce zmeniť mužský charakter panelových diskusií v Bruseli.