Dostupné jazyky:

Úvodník

EHSV oslavuje obhajcov európskych hodnôt

Milí čitatelia,

každoročné odovzdávanie Ceny EHSV pre organizovanú občiansku spoločnosť je významným okamihom nielen pre výbor, ktorý ju udeľuje, ale aj pre všetky organizácie občianskej spoločnosti, ktoré svojou prácou prispievajú k zlepšovaniu spolužitia v Európe. Na pódium je totiž symbolicky pozvaná a je na ňom ocenená európska občianska spoločnosť v celej svojej rozmanitosti a mnohorakosti.

Nové publikácie

Brožúra k Cene pre občiansku spoločnosť

EHSV uverejnil brožúru, v ktorej je predstavených päť víťazných projektov a ktorá obsahuje základné všeobecné informácie o Cene pre občiansku spoločnosť.

Aktuality EHSV

Nemecká organizácia Danube-Networkers for Europe získala Cenu EHSV pre občiansku spoločnosť za rok 2018

Európsky hospodársky a sociálny výbor udelil 13. decembra ocenenia piatim organizáciám občianskej spoločnosti za ich výnimočné projekty, ktoré presadzujú európske hodnoty, vyzdvihujú rozmanitosť početných identít Európy a propagujú kultúrne dedičstvo ako prostriedok na zbližovanie Európanov.

Tastes of Danube – Chlieb náš každodenný

Ak chcete Európanom priblížiť myšlienku jednotnej a pokojnej Európy, musíte zapojiť obyčajných ľudí, tvrdí Eva Hrabal z víťaznej organizácie.

 

Ženy, ktoré letia s labuťami – organizácia SWANS

Organizácia, ktorá pomáha talentovaným znevýhodneným ženám v prístupe ku kvalitnému vzdelávaniu s cieľom zlepšiť ich šance na plnohodnotnú kariéru, využije finančnú odmenu za ocenenie na oslovenie väčšieho počtu cieľavedomých žien,“ uviedla Martha Dudzinski z organizácie SWANS.

Družstvo Aria Nuova: kultúrne dedičstvo v službách sociálneho začlenenia

Družstvo Aria Nuova prostredníctvom svojho projektu Ecomuseo pomáha osobám s mentálnym postihnutím získať skúsenosti s kultúrnym dedičstvom, a tak presadzuje univerzálne právo na kultúrne vyžitie. Táto iniciatíva zmierňuje ich pocit izolácie tým, že im umožňuje prístup k lokalitám kultúrneho dedičstva a následne vyjadriť ich estetické cítenie v participatívnych laboratóriách. Ocenenie vysiela významný signál začlenenia a solidarity občianskej spoločnosti vo všeobecnosti a konkrétne do sveta zdravotného postihnutia, uviedol zástupca Aria Nuova Vincenzo Griffo.

Balkans Beyond Borders: tvorivá sila mladých ľudí môže pomôcť zahojiť vojnové rany

Organizácia Balkans Beyond Borders (BBB) sa usiluje prekonať pohnutú minulosť Balkánu prostredníctvom svojho filmového festivalu, na ktorom sa schádzajú mladí ľudia z celého regiónu, aby sa podelili o svoje kultúrne bohatstvo. „Ak sa niečo zmení, bude to vďaka mladým ľuďom a pre nich,“ hovorí Veroniki Krikoni z BBB.

Safe Passage: udržať nažive kultúru ľudských práv

Britská organizácia Safe Passage („Bezpečný prechod“), ktorá sa usiluje ponúknuť detským utečencom bezpečné a legálne cesty do Spojeného kráľovstva, využije získanú sumu na to, aby pomohla dosiahnuť svoj cieľ presídliť 10 000 detí v priebehu 10 rokov, uviedla pre EHSV info Charlotte Morris, vedúca oddelenia komunikácie a rozvoja.