Prvé miesto v súťaži o Cenu EHSV pre občiansku spoločnosť za rok 2017 získal projekt Discovering hands z Nemecka

Discovering hands

Ďalšie ceny boli udelené iniciatívam z Grécka, Belgicka, Talianska a Španielska

Nemecký projekt Discovering hands, v rámci ktorého sa nevidiace a slabozraké ženy školia vo využívaní svojho výnimočného hmatu na včasné zistenie rakoviny prsníka, získal ocenenie vo výške 14 000 EUR. Štyri ďalšie iniciatívy z Grécka, Belgicka, Talianska a Španielska získali po 9 000 EUR.

Päť ocenených projektov poukazuje na činnosť MVO v celej Európe, ktorej cieľom je pomôcť niektorým najzraniteľnejším a najviac znevýhodneným skupinám v spoločnosti vstúpiť na trh práce. Každý z nich je dôkazom toho, že miestne organizácie zohrávajú zásadnú úlohu pri zabezpečovaní väčšej inkluzívnosti trhu práce, ako aj pri nabádaní ľudí rôzneho veku a pôvodu, aby sa zamestnali alebo začali podnikať.

„Je pre mňa veľkým potešením a cťou odovzdať toto ocenenie víťazom. Chcel by som využiť túto príležitosť, aby som im zablahoželal a zároveň vzdal zaslúženú poctu všetkým jednotlivcom a organizáciám občianskej spoločnosti, ktorí sú svojou usilovnou prácou a odhodlaním pomáhať zlepšovať životy ľudí príkladom pre nás všetkých,“ vyhlásil predseda EHSV Georges Dassis.

Projekt REvive Greece pomáha utečencom, žiadateľom o azyl a migrantom integrovať sa v hostiteľských krajinách tým, že ich učí programovať a sprostredkováva im kontakty s mladými európskymi podnikateľmi. Projekt DUO for a JOB z Belgicka je medzigeneračný a medzikultúrny mentorský program, ktorý mladým migrantom uchádzajúcim sa o zamestnanie ponúka počas šiestich mesiacov bezplatné individuálne poradenstvo. Túto službu poskytujú osoby staršie ako 50 rokov s pracovnými skúsenosťami v príbuznom odbore. Taliansky projekt Progetto Quid, ktorý realizuje spoločnosť Cooperativa Sociale Quid, je etickou módnou značkou, ktorá pomáha zraniteľným a znevýhodneným skupinám, ako sú žiadatelia o azyl a obete otroctva, prostitúcie a domáceho násilia, vstúpiť na trh práce. Cieľom španielskeho projektu Laundry ID vypracovaného v Inštitúte robotiky pre odkázané osoby (IRD) je vytvárať pracovné miesta pre zdravotne postihnuté osoby v práčovniach, ktoré sú technicky upravené a prispôsobené ich potrebám.

Uvedení piati víťazi boli vybraní z vyše 100 projektov. Vysoký počet prihlášok do súťaže o Cenu pre občiansku spoločnosť za rok 2017 svedčí o tom, že nezamestnanosť je v Európe stále skutočným problémom – bez práce je každý desiaty človek, pričom každý štvrtý je ohrozený chudobou alebo sociálnym vylúčením. (sg)