Cena EHSV pre občiansku spoločnosť – fakty a čísla

Cenou pre občiansku spoločnosť, ktorá sa udeľuje od roku 2006, sa oceňujú výnimočné iniciatívy občianskej spoločnosti. Táto súťaž sa každý rok zameriava na inú oblasť činnosti EHSV a prihlásiť sa do nej môžu všetky organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sú oficiálne zaregistrované v Európskej únii, ako aj jednotlivci.

Deviaty ročník Ceny pre občiansku spoločnosť (2017) bol zameraný na inovatívne projekty, ktoré podporujú kvalitné zamestnanie a podnikanie, bojujú proti vylúčeniu v oblasti zamestnania a za odstránenie prekážok na trhu práce pre ľudí v núdzi, ako sú napríklad mladí ľudia, osoby s migrantským pôvodom, dlhodobo nezamestnaní, ženy izolované od trhu práce, osoby so zdravotným postihnutím a ľudia žijúci v chudobe.

V roku 2017 EHSV dostal 111 prihlášok z 25 členských štátov. Piatich víťazov vybrala desaťčlenná porota, ktorú tvorili: predseda EHSV, dvaja podpredsedovia výboru, predsedovia skupín Zamestnávatelia, Pracovníci a Iné záujmy, traja členovia EHSV (jeden z každej skupiny) a jeden externý expert. Týchto päť víťazných projektov bolo vyhlásených na slávnostnom udeľovaní cien 7. decembra počas plenárneho zasadnutia EHSV v Bruseli. Víťazi si medzi sebou rozdelili finančnú odmenu v celkovej výške 50 000 EUR.

V predchádzajúcich rokoch cenu získali iniciatívy, ktoré zlepšujú život utečencov a migrantov, bojujú proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, podporujú rómske komunity, podporujú udržateľný spôsob života a ekologické pracovné miesta, podnecujú nadväzovanie kontaktov, vzdelávanie a organizovanie kampaní a obhajujú záujmy mladých ľudí.

Viac informácií o Cene pre občiansku spoločnosť za rok 2017 nájdete online tu. Video o víťazných projektoch je dostupné tu. (sg/ac)