Cena EHSV pomôže otvoriť mnoho nových dverí, povedal zástupca víťazného projektu Discovering Hands

Discovering hands

Riaditeľ spoločnosti, ktorá sa chystá vstúpiť na medzinárodnú scénu, Frank Hoffmann hovorí, že cenu využijú na vyškolenie nových lektorov.

EHSV info: Čo pre Vás a Vašu organizáciu znamená toto ocenenie?

Discovering Hands: Cieľom projektu Discovering Hands je zlepšiť kvalitu včasnej diagnostiky rakoviny prsníka s využitím veľmi prirodzenej metódy, pri ktorej premieňame postihnutie na život zachraňujúci dar, vďaka čomu sa nevidiacim poskytne úplne nová možnosť pracovného uplatnenia.

Ďalšou výzvou pre Discovering Hands je rozšíriť náš dobre vypracovaný model do ostatných európskych krajín a cena EHSV pomôže otvoriť mnoho nových dverí.

Čo by ste poradili ostatným organizáciám v súvislosti s dosahovaním výsledkov v takýchto činnostiach a programoch?

Sociálny podnik by mal mať vždy jasne stanovené vlastné podnikateľské ciele a mal by ich dôsledne sledovať. Potom bude každé úsilie korunované úspechom.

Ako použijete tieto finančné prostriedky na poskytnutie ďalšej pomoci v spoločenstve?

Z finančných prostriedkov Ceny občianskej spoločnosti budeme podporovať rozvoj nových oblastí činnosti pre našich nevidiacich, ktorí vyšetrujú pohmatom, a to napríklad vyškolením lektorov samovyšetrovania prsníkov pohmatom.