DUO for a JOB: Je najvyšší čas konať, aby si vďaka práci každý našiel svoje miesto v spoločnosti

Duo for a job_1

„V európskych mestách sú stále obrovské rozdiely medzi ľuďmi s migračným pozadím a miestnym obyvateľstvom, pokiaľ ide o prístup na trh práce,“ povedala Emmanuelle Ghislain, koordinátorka komunikácie a získavania prostriedkov belgického združenia DUO for a JOB, a zároveň vyhlásila, že peniaze z ocenenia prispejú k otvoreniu novej pobočky v Paríži.

EHSV Info: Čo pre Vás a Vašu organizáciu znamená toto ocenenie?

DUO for a JOB: Európske mestá sú stále rozmanitejšie, globálnejšie a multikultúrnejšie. Zatiaľ však majú ťažkosti využiť potenciál ľudí s migračným pozadím. Medzi týmito ľuďmi a miestnym obyvateľstvom sú stále obrovské rozdiely, pokiaľ ide o prístup na trh práce. To je hrozné mrhanie zdrojmi.

Ak chceme mať dobré vyhliadky do budúcnosti, je najvyšší čas vynasnažiť sa, aby si každý, hlavne vďaka práci, našiel svoje miesto v spoločnosti.

To, že sme získali cenu EHSV, potvrdzuje, že naša práca je v súlade s celosvetovým úsilím zabezpečiť rovnosť príležitostí. Je pre nás cťou a zároveň vynikajúcou príležitosťou, že sa môžeme stretnúť so zástupcami iných iniciatív a diskutovať s nimi o budovaní inkluzívnejšej Európy.

Čo by ste poradili iným organizáciám, aby dosiahli dobré výsledky v podobných aktivitách a programoch? 

Sme presvedčení o tom, že mentorská práca spájajúca kultúry a generácie je veľmi účinným nástrojom na podporu pracovnej integrácie a zlepšuje sociálnu súdržnosť.

Myslíme si, že v záujme väčšej účinnosti sa táto práca musí stať jadrom našej činnosti, musíme rozvinúť štruktúrovaný prístup a mať pevný podporný rámec (školenia, súbor zásad, dohľad atď.). Okrem toho potrebujeme vytvárať partnerstvá s inými organizáciami, ktoré sa špecializujú v doplnkových oblastiach, a inými aktérmi, ako sú podniky a verejné orgány, aby sme vytvorili účinnú podpornú sieť.

Medzi významné činitele úspechu takéhoto projektu patrí aj chápavý profesionálny prístup spojený s vysokou úrovňou služieb a dôrazom na vzťahy medzi záujemcami o poradenstvo a mentormi.

Ako použijete tieto finančné prostriedky na ďalšiu pomoc spoločenstvu?

Cenu, ktorá nám dnes bude udelená, použijeme priamo na zlepšenie nášho programu, tak z hľadiska kvality, ako aj z hľadiska počtu príjemcov. Predovšetkým by sme chceli otvoriť pobočky aj v iných európskych mestách, napríklad v Paríži (kde ešte stále aktívne hľadáme partnerov a podporu).