Progetto Quid: Cena pre občiansku spoločnosť nám poslúži ako odrazový mostík k Európe

Progetto Quid_1

Podnik sociálneho hospodárstva so sídlom vo Verone plánuje použiť finančné ohodnotenie spojené so získaním Ceny pre občiansku spoločnosť na nákup sofistikovanejších strojov, nábor väčšieho počtu znevýhodnených ľudí, rozvoj pokročilejších zručností a rozšírenie svojej pôsobnosti za hranice Talianska. Podľa Giulie Houston, ktorá je zodpovedná za inštitucionálne vzťahy, je kľúčom k úspechu možnosť opierať sa o silné miestne siete.

EHSV info: Čo pre Vás a Vašu organizáciu znamená toto ocenenie?

Získanie tohto ocenenia je pre Quid poctou a príležitosťou posilniť našu dôveryhodnosť a zviditeľniť sa. Znamená to pre nás veľa, pretože v blízkej budúcnosti máme v úmysle nadviazať kontakty na európskej úrovni, a to aj s medzinárodnými inštitúciami a poskytovateľmi finančných prostriedkov, ktorí by sa mohli rozhodnúť podporiť naše plány do budúcnosti.

EHSV info: Čo by ste poradili ostatným organizáciám, ako možno dosiahnuť výsledky v takýchto činnostiach a programoch? 

Quid dostal pri svojom vzniku radu, že je nevyhnutné vytvoriť pevné siete s miestnymi partnermi, a to sa ukázalo ako rozhodujúce pre náš úspech. Okrem toho odporúčame každému, kto by chcel spustiť podobné projekty, aby si vytvoril kompletný, odhodlaný a rozhodný tím. Je to kľúčové pre vytvorenie silných základov, na ktorých možno stavať činnosť podniku v budúcnosti.

EHSV info: Ako použijete tieto finančné prostriedky na ďalšiu pomoc v rámci spoločenstva?

Finančné prostriedky, ktoré sme dostali spolu s Cenou EHSV pre občiansku spoločnosť, použijeme na posilnenie našej výrobnej štruktúry. Chceme ich použiť na nákup nástrojov, ktoré umožnia zamestnať v podniku Quid viac ľudí. Využívanie sofistikovanejších strojov na získavanie pokročilejších zručností a techník prispeje k profesionálnemu rastu väčšieho počtu osôb, ktoré u nás pracujú.