Laundry ID: Inovácia musí vychádzať zo skutočných potrieb osôb závislých od pomoci

Laundry ID_1

Španielsky Inštitút robotiky pre osoby závislé od pomoci (IRD), ktorý spustil projekt Laundry ID, dúfa, že ocenenie pomôže zabezpečiť, aby ľudia so zdravotným postihnutím a ich opatrovatelia mohli čo najlepšie využiť robotiku a podpornú technológiu a aktívne sa zapojiť do pracovného trhu.

EHSV info: Čo pre Vás a Vašu organizáciu znamená toto ocenenie?

Laundry ID: Získať Cenu EHSV pre občiansku spoločnosť je predovšetkým veľká česť. Táto cena nám dáva prestíž, uznanie a dôveryhodnosť, ktoré novovytvorená organizácia ako naša potrebuje, aby mala lepšie vyhliadky do budúcnosti. Pomôže upevniť naše postavenie a je dôležitým prostriedkom na propagáciu ergonomického, ekologického, prispôsobeného, nízkonákladového a inkluzívneho modelu práčovne na európskej úrovni, ktorý uľahčuje lepšie pracovné začlenenie prostredníctvom využívania technológie v plne prispôsobených práčovniach.

Čo by ste poradili ostatným organizáciám, ako možno dosiahnuť výsledky v takýchto činnostiach a programoch?

Inovácia musí vychádzať zo skutočných potrieb osôb závislých od pomoci, ich rodín, profesionálnych opatrovateľov a ich organizácií. V Inštitúte robotiky pre osoby závislé od pomoci chceme podporovať inovácie, aby tieto zainteresované strany mohli využívať riešenia, ktoré robotika a najmodernejšia podporná technológia ponúkajú. Každý by mal inovovať, aby sa v tejto oblasti našli riešenia, ktoré my všetci stále potrebujeme na zvládnutie každodenných výziev spoločnosti.

Ako použijete tieto finančné prostriedky na ďalšiu pomoc v rámci spoločenstva?

Pracujeme na mnohých zaujímavých projektoch, na ktorých dokončenie potrebujeme ďalšie finančné prostriedky, ako napríklad:

  • „AutonoMe“, rozoznávanie emócií osôb s mentálnym postihnutím,
  • „Never Alone“, platforma starostlivosti na diaľku na koordináciu poskytovateľov služieb, a
  • „DeliveryBot”, nízkonákladový park robotov na prepravu menších zariadení.