EHSV víta nový balík opatrení týkajúci sa rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom

Opatrenia navrhované Európskou komisiou na riešenie nerovnomerného rozdelenia opatrovateľských povinností v rodine a na zvrátenie následného nižšieho zastúpenia žien na trhu práce sú krokom správnym smerom, ale vyžadujú si ďalšie preskúmanie a zlepšenia, uviedol EHSV v stanovisku na tému Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov.

Návrh Komisie týkajúci sa smernice o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, ktorý bol predmetom stanoviska, obsahuje prvé legislatívne opatrenie Európskeho piliera sociálnych práv. Tento pojem zahŕňa otcovskú dovolenku v trvaní najmenej desiatich pracovných dní okolo dátumu narodenia dieťaťa, neprenosnú rodičovskú dovolenku v trvaní štyroch mesiacov a opatrovateľskú dovolenku v trvaní päť dní do roka pre pracovníkov, ktorí sa starajú o chorého alebo odkázaného príbuzného.

Pri všetkých týchto formách dovolenky je potrebná náhrada aspoň na úrovni nemocenských dávok. Vek dieťaťa, na ktoré si rodičia môžu čerpať dovolenku alebo využívať flexibilný pracovný čas, sa má zvýšiť z osem na dvanásť rokov.

EHSV uviedol, že návrhy by mali zohľadňovať aj potreby podnikov, a to najmä malých a stredných podnikov. (ll)