Skupina Zamestnávatelia (skupina I)

Skupina Zamestnávatelia (skupina I) sprostredkúva názory podnikateľskej sféry na európskej úrovni.

Združuje podnikateľov a zástupcov združení podnikateľov pôsobiacich v rozmanitých podnikateľských odvetviach, od priemyslu cez maloobchod a poľnohospodárstvo až po služby, a zastupuje všetky podniky od malých a stredných až po veľké podniky. Jej členovia aktívne pôsobia v podnikateľskej sfére a na európskej úrovni sprostredkúvajú každodennú realitu podnikania vo všetkých členských štátoch EÚ. Sú skutočne oddaní tomu, aby sa v európskom projekte zúročili vlastné skúsenosti.

Činnosť skupiny Zamestnávatelia sa riadi prioritami, ktoré sú odzrkadlením kľúčových potrieb európskych podnikov. V snahe prispôsobiť sa dynamickej situácii, v ktorej európske podniky pôsobia, sa tieto priority pravidelne revidujú. Súčasnými prioritami sú:

  • podpora hodnôt EÚ,
  • upevnenie hospodárskych základov,
  • zabezpečenie popredného postavenia EÚ v digitálnej oblasti,
  • využitie príležitostí, ktoré ponúkajú proaktívne klimatické opatrenia.

Skupina Zamestnávatelia sa spoločne snaží vytvoriť európske podnikateľské prostredie, ktoré zamestnávateľom poskytne príležitosti na rast a úspech.

Úzko spolupracuje so šiestimi hlavnými podnikateľskými organizáciami: BusinessEurope, Copa-Cogeca, EUROCHAMBRES, EuroCommerce, SGI Europe a UEAPME. Sú dôležitými spojencami skupiny I pri výmene odborných znalostí a sprostredkúvaní jej názorov. Okrem toho skupina často spolupracuje s mnohými ďalšími inštitúciami a podnikateľskými organizáciami na národnej a európskej úrovni.Priority