Ekologické ocenenia EÚ

This page is also available in

Ekologické ocenenia EÚ  organizujú spoločne Európska komisia, Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV), Európsky výbor regiónov (VR), COPA-COGECA a IFOAM Organics Europe. Cieľom týchto ocenení je uznať excelentnosť v celom hodnotovom reťazci ekologickej poľnohospodárskej výroby a odmeniť najlepších a najinovatívnejších aktérov ekologickej poľnohospodárskej výroby EÚ.

Ocenenia sú prvým príkladom ocenení za ekologickú poľnohospodársku výrobu v celej EÚ a ich cieľom je nadviazať na akčný plán rozvoja ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktorý Komisia prijala 25. marca 2021. V tomto akčnom pláne sa uplatňuje prístup, podľa ktorého by mal v záujme stimulácie ekologickej poľnohospodárskej výroby rásť spotrebiteľský dopyt po jej produktoch. To si okrem iného vyžaduje lepšiu informovanosť verejnosti o charakteristikách a výhodách ekologickej poľnohospodárskej výroby. Akčný plán preto zahŕňa každoročné udeľovanie ocenení, ktorými sa uznáva excelentnosť v ekologickom hodnotovom reťazci. Tieto ocenenia budú po prvýkrát predložené v roku 2022.

EHSV už roky stojí na čele úsilia o udržateľnejšiu a komplexnejšiu potravinovú politiku v EÚ. Konkrétne v stanovisku EHSV o akčnom pláne prijatom v septembri 2021 uznáva úlohu ekologického poľnohospodárstva pri dosahovaní cieľov Európskej zelenej dohody a považuje tento akčný plán pre rozvoj ekologickej poľnohospodárskej výroby za solídny základ, na ktorom možno udržateľne rozvíjať ekologickú poľnohospodársku výrobu. EHSV sa ďalej domnieva, že spotrebitelia by mali byť informovaní o prínosoch a výzvach ekologických poľnohospodárskych výrobkov prostredníctvom vhodných osvetových opatrení, a preto by sa chcel zapojiť do činností na zvýšenie informovanosti o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, ako napríklad každoročne organizovaný Deň ekologických potravín EÚ a ocenenia za excelentnosť vo všetkých odvetviach ekologického potravinového reťazca.

EHSV bol pozvaný, aby sa zúčastnil na oficiálnej oslave prvého Dňa ekologických potravín, na ktorej sa 23. septembra 2021 zúčastnil komisár Janusz Wojciechowski, a je spoluorganizátorom ekologických ocenení EÚ, pričom zodpovedá za tri ocenenia.

Systém udeľovania ekologických ocenení EÚ pozostáva zo siedmich kategórií a ôsmich ocenení Vyjadrujú uznanie aktérom v celom hodnotovom reťazci ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktorí rozvíjajú excelentný, inovatívny, udržateľný a inšpirujúci projekt prinášajúci skutočnú pridanú hodnotu pre ekologickú poľnohospodársku výrobu a spotrebu.


Predsedníčka EHSV Christa Schweng
Označenie „ekologický“ je viac ako len etiketa na výrobku. Predstavuje celú filozofiu – spôsob, akým vyrábame a konzumujeme naše potraviny, môže zvýšiť udržateľnosť našej planéty a pomôcť zabezpečiť, aby bola pripravená na budúce výzvy. Vyžaduje si to uznanie a propagáciu v celom potravinovom reťazci. EHSV je veľmi hrdý na to, že spoluorganizuje tieto ocenenia, čím zvyšuje informovanosť o potenciáli, ktorý má odvetvie ekologickej poľnohospodárskej výroby z hľadiska prínosu k dosiahnutiu udržateľnejších potravinových systémov. Odmeňujeme excelentné, inovatívne, udržateľné a inšpirujúce MSP, maloobchodníkov s potravinami a reštaurácie, ktoré vytvorili skutočnú pridanú hodnotu pre ekologickú výrobu a spotrebu.


Viac informácií nájdete na webovej stránke Ekologické ocenenia EÚ a na sociálnych médiách prostredníctvom #EUOrganic.