Podpredsedníčka zodpovedná za komunikáciu

This page is also available in

Isabel Caño Aguilar

 • členka Všeobecného zväzu pracujúcich (UGT)
 • vedúca zastúpenia UGT v Bruseli a pracovníčka sekretariátu konfederácie UGT pre zahraničnú politiku od roku 1993 monitorovanie európskej a odborovej politiky bilaterálne vzťahy s ostatnými odborovými a sociálnymi organizáciami
 • náhradníčka v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore (EHSV) (1997 – 2010), aktívna v oblastiach ako rozvoj vidieka, životné prostredie, udržateľný rozvoj, vzdelávanie, odborná príprava, energetika, verejné zdravie a informačná spoločnosť
 • riadna členka EHSV od 21. septembra 2010 v sekciách TEN a NAT
 • stála študijná skupina Európske energetické spoločenstvo od roku 2015
 • členka stálej študijnej skupiny Digitálna agenda od jej vytvorenia
 • členka delegácií EHSV na konferenciách o klíme od roku 2013 do roku 2017 (COP Varšava, Lima, Paríž, Marrákeš a Bonn)
 • členka delegácií EHSV na politickom fóre OSN na vysokej úrovni pre udržateľný rozvoj Organizácia Spojených národov, 2016 a 2017
 • členka predsedníctva sekcie TEN od roku 2010
 • podpredsedníčka Strediska pre monitorovanie trvalo udržateľného rozvoja od roku 2013
 • podpredsedníčka EHSV zodpovedná za komunikáciu od roku 2018 do roku 2020

spravodajkyňa stanovísk, okrem iného na tému:

 • Rámec EÚ pre mobilné zdravotníctvo (mHealth) a aplikácie na zabezpečenie zdravia a telesnej a duševnej pohody
 • Digitálna spoločnosť: prístup, vzdelávanie, odborná príprava, zamestnanosť a nástroje na podporu rovnosti
 • Rámec EÚ pre mobilné zdravotníctvo (mHealth) a aplikácie na zabezpečenie zdravia a telesnej a duševnej pohody
 • Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy
 • Projekt a správa o inteligentných mestách

Downloads

CV ISABEL CAÑO AGUILAR