Tretí ročník podujatia Európsky deň podnikov sociálneho hospodárstva: nastal čas získať uznanie a rozširovať sa

„Toto je chvíľa pre podniky sociálneho hospodárstva, aby ukázali európske hodnoty v čase, keď EÚ čelí obrovským výzvam,“ povedala Ariane Rodert, členka Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV), ktorá otvorila tretí ročník Európskeho dňa podnikov sociálneho hospodárstva. Toto podujatie, ktoré sa uskutočnilo 4. júna v budove EHSV v Bruseli, sa zameralo na to, ako rozšíriť sociálne hospodárstvo, a prezentovalo konkrétne prípady inovatívnych sociálnych podnikateľov.

V súčasnosti poskytuje sociálne hospodárstvo platené zamestnanie 6,3 % obyvateľstva v produktívnom veku, čo predstavuje 13,6 milióna platených pracovných miest v Európskej únii. Sociálni podnikatelia a tvorcovia politiky zdôraznili, že nastal čas, aby sa toto odvetvie rozšírilo.

Rečníci zdôraznili, že sociálne hospodárstvo v Európe sa často podceňuje, pokiaľ ide o jeho potenciál pre hospodársky rozvoj a sociálnu transformáciu, a upozornili na úlohu, ktorú by potenciálne mohli zohrávať podniky sociálneho hospodárstva na medzinárodnej úrovni, najmä v regiónoch s obrovskou nezamestnanosťou, ako je Balkán alebo africké krajiny.

Podujatie obohatili štyri príklady inovatívnych a úspešných európskych podnikov sociálneho hospodárstva, ktoré dokázali, že aj v sociálnom hospodárstve je možné rozširovať podnikanie, a tri participatívne semináre, ktoré sa zmerali na rodovú rovnosť v takýchto podnikoch, úlohu klastrov a možnosti rozširovania.

Tvorcovia politiky na úrovni EÚ sa zhodli v tom, že teraz je tá vhodná chvíľa, aby sa sociálne hospodárstvo rozšírilo, ale viedli občanov k tomu, aby nezabúdali, že skutočnými základmi sociálneho hospodárstva sú spolupráca a solidarita. (ia)