Regionálne hospodárske prínosy transformácie energetiky sa často prehliadajú

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) usporiadal 31. mája vypočutie na tému Transformácia energetiky v európskych regiónoch, aby upriamil pozornosť na regionálne hospodárske prínosy prechodu na decentralizované a nízkouhlíkové dodávky energie. Táto téma je stále z veľkej časti nepreskúmaná, a to napriek skutočnosti, že táto transformácia má výrazne regionálny rozmer.

Prechod na čisté a obnoviteľné zdroje energie môže byť pre menej prosperujúce regióny veľmi prínosný. Vďaka tomu sa znížia rozdiely medzi rôznymi oblasťami Európy a zabezpečí sa lepšia sociálna a regionálna súdržnosť v celej EÚ. Ako sa ukázalo, k zníženiu miery energetickej chudoby prispieva aj miestna výroba energie so zapojením občanov.

Dokazujú to dva úspešné príklady predstavené na vypočutí. Prvým bol projekt, ktorý sa realizoval v nemeckom meste Treuenbrietzen. To dosiahlo svoj cieľ zabezpečiť čisté a nezávislé decentralizované dodávky energie pre komunitu, ktorá na tom v minulosti nebola veľmi dobre.

Ďalší úspešný projekt v oblasti energetickej transformácie uskutočnila samospráva obce Turośń Kościelna vo východnom Poľsku, ktoré patrí medzi najchudobnejšie regióny EÚ. Vďaka projektu sa radikálne znížil ročný objem emisií CO2 a dosiahli sa úspory vo výške 95 000 EUR ročne.

Výsledky vypočutia budú slúžiť ako podklady pre stanovisko EHSV na tému Vplyv novej, decentralizovanej a digitalizovanej štruktúry dodávok energie bez emisií CO2 na pracovné miesta a regionálnu ekonomiku. Stanovisko bude predstavené na júlovom zasadnutí EHSV v prítomnosti podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča. (ll)