Príručka pre digitálny vek zatiaľ neexistuje, ale Európa potrebuje plán

Na Svetovom fóre médií Deutsche Welle, ktoré sa konalo 11. až 13. júna v Bonne, diskutovali členovia EHSV o digitalizácii a nerovnostiach

Hlavnou témou 11. Svetového fóra médií, ktoré zorganizovala nemecká vysielacia spoločnosť Deutsche Welle v spolupráci s EHSV, boli Nerovnosti vo svete. EHSV usporiadal panelovú diskusiu zameranú na to, ako by digitalizácia a štvrtá priemyselná revolúcia mohli znížiť alebo zvýšiť chudobu a nerovnosti vo svete.

Podujatie prilákalo veľké množstvo divákov a medzi účastníkmi panelu boli aj členovia EHSV, odborársky aktivista Peter Schmidt, výskumník z Humboldtovho inštitútu pre internet a spoločnosť profesor Dr Ayad-Al-Ani, postdoktorandská výskumníčka z Katedry geografie Cambridgeskej univerzity Dr Judith Schleicher a novinár a vydavateľ internetového magazínu Cafébabel Alexander Damiano Ricci. Ďalšie témy do diskusie poskytli dvaja hlavní rečníci – členovia EHSV Brendan Burns a Baiba Miltoviča.

Diskutovalo sa okrem iného o hlbokých a rozsiahlych zmenách, ktoré priniesol nárast ekonomiky založenej na platformách, a o dôsledkoch, ktoré to má na demokraciu a blahobyt na celom svete. Účastníci tiež vyjadrili pochybnosti o úlohe odborových zväzov vo svete podnikania, ktorý čoraz viac podporuje pružné formy zamestnania, a podrobnejšie zamerali pozornosť aj na súvislosť medzi chudobou a prírodným prostredím. Viac informácií o diskusii nájdete na internetovej stránke EHSV. (sma)