Budúcnosť západného Balkánu by mala byť v znamení Európy

Vyše sto zástupcov občianskej spoločnosti prijalo 15. mája v Sofii svoj príspevok k summitu najvyšších predstaviteľov členských štátov EÚ a krajín západného Balkánu.

Účastníci konferencie na vysokej úrovni sú presvedčení, že rozšírenie EÚ a najmä šírenie jej demokratických hodnôt a zákonných noriem v regióne západného Balkánu je tak v záujme krajín tejto oblasti, ako aj EÚ. Podpora hodnôt EÚ v regióne zaručí v týchto krajinách bezpečnosť a stabilitu a posilní sociálny a ekonomický rozvoj, demokraciu a právny štát, v dôsledku čoho sa zvýši stabilita a bezpečnosť EÚ.

„Budúcnosť tohto regiónu je európskou budúcnosťou,“ zdôraznil predseda EHSV Luca Jahier vo svojom vystúpení na konferencii. „Som presvedčený, že pre EÚ ani pre krajiny západného Balkánu neexistuje žiadna iná možnosť než urobiť rozhodné, transformačné a udržateľné kroky smerom k plnému členstvu.“

 „Pevne verím, že je v záujme nielen krajín západného Balkánu a ich občanov, ale nás všetkých v EÚ, aby sme čo najskôr začlenili tento región do našej spoločnej Únie,“ vyhlásila na konferencii predsedníčka sekcie pre vonkajšie vzťahy v EHSV Diľana Slavova.

Bulharská vicepremiérka pre reformu súdnictva a ministerka spravodlivosti Jekaterina Zacharieva takisto vyzdvihla potrebu zapojiť občiansku spoločnosť: „ Sociálni partneri zohrávajú dôležitú úlohu v sociálno-ekonomickom vývoji a súdržnosti západného Balkánu. Vyjadrila nádej, že do roku 2025 sa dve z krajín západného Balkánu stanú členmi EÚ.

 Zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti sa venovali predovšetkým problematike práv a posilnenia postavenia zraniteľných skupín v regióne. (sg)