27 recyklovaných fliaš potrebných na výrobu trička

Úspešná stratégia v oblasti plastov sa musí zamerať na účinné opatrenia v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom podporiť dodržiavanie dynamickej rovnováhy biosféry. V záujme väčšej recyklácie plastov a urýchlenia prechodu na obehové hospodárstvo, je nevyhnutné vytvárať stimuly v oblasti dizajnu a správania, ako aj spoločné technické a regulačné normy.

V stanovisku o Európskej stratégii pre plasty v obehovom hospodárstve výbor zdôraznil, že recyklovanie plastov je zásadnou príležitosťou na udržateľný a konkurencieschopný hospodársky rozvoj. Predmety vyrobené z plastov musia byť vnímané ako hodnotná surovina, ktorú treba obnoviť. „Potrebujeme európsku kultúru plastovej obehovosti založenú na analýze celého životného cyklu výrobku,“ uviedol Antonello Pezzini, spravodajca pre príslušné stanovisko, „a bude to fungovať len ak sa zapoja občania a občianska spoločnosť. Výhoda triedenia a recyklácie plastov musí byť pre Európanov hmatateľná.“

Osobitnú pozornosť treba venovať mikroplastom, ktoré sa často využívajú v čistiacich prostriedkoch, kozmetike, nábytku a náteroch, pretože znečistenie pochádzajúce z tohto zdroja je jedným z najväčších nebezpečenstiev pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Od PET až k priadzi

EHSV podporuje separovaný zber, a najmä recykláciu PET (polyetyléntereftalát), ktoré majú vďaka tvorbe novej hospodárskej činnosti a pracovných miest ekonomický prínos pre EÚ. Transformácia PET na vlákno je inovačná a šetrná k životnému prostrediu a zabezpečuje kvalitu od výrobných metód až po dizajn. A čísla sú naozaj zaujímavé: na výrobu flísovej teplákovej bundy treba len okolo 27 fliaš s objemom 1,5 litra. To je odporúčaná spotreba vody pre štvorčlennú domácnosť na týždeň. (sma)