Rokovací poriadok a Etický kódex členov EHSV (marec 2019)

Marec 2019

This page is also available in

Táto verzia Rokovacieho poriadku EHSV a Etického kódexu členov EHSV bola prijatá na plenárnom zasadnutí EHSV 20. februára 2019. Text nadobudol účinnosť 15. marca 2019.

Downloads

Rules of Procedure and Code of Conduct of the Members of the EESC

See also