Priority predsedníctva Christy Schweng

This page is also available in

Vízia silnejšej a odolnejšej Európy v období po pandémii COVID-19

Európska únia by mala hospodársky prosperovať a byť sociálne inkluzívna a environmentálne udržateľná. Všetkým skupinám občianskej spoločnosti by mala poskytovať vhodné podmienky na to, aby napredovali a žili v otvorenej demokracii založenej na hodnotách. V záujme participatívnejšej Európy a efektívnejších politík, ktoré lepšie odrážajú reálnu ekonomickú, sociálnu a občiansku situáciu, sa bude Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) usilovať o to, aby aktéri občianskej spoločnosti aktívne prispievali k tejto celkovej vízii Európy a tvorcom politiky poskytovali svoje cenné odborné poznatky.

Toto funkčné obdobie bude sprevádzať pandémia COVID-19 a, žiaľ, obdobie neistoty a ekonomických a sociálnych problémov, keď podniky zápasia o prežitie a ľudia prichádzajú o prácu. Než bude dostupná a všeobecne akceptovaná vakcína, bude naším „novým normálom“ naďalej obmedzenie fyzických kontaktov, nosenie rúšok, hybridné schôdze alebo schôdze na diaľku a prerušenie pracovných činností.

Viac než kedykoľvek predtým je teraz potrebné spojiť sily, vypracovať víziu pre silnejšiu Európu po skončení pandémie COVID-19 a urobiť maximum v snahe zaistiť, že náš výbor významne prispeje k obnove Európy a zvýšeniu jej odolnosti do budúcnosti. Súčasne s tým však bude potrebné, aby sa EHSV stal súdržnejší, efektívnejší a vysoko rešpektovaný.

Downloads

EESC President Christa Schweng - Priorities