Christa Schweng, Predsedníčka EHSV

This page is also available in

Christa Schweng bola 28. októbra 2020 zvolená za predsedníčku Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) na dvaapolročné funkčné obdobie do marca 2023. Členkou EHSV je od roku 1998. Jej práca vo výbore sa zameriava na oblasť zamestnanosti a sociálnych vecí.

V rokoch 2018 až 2020 bola predsedníčkou sekcie EHSV pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo (SOC). Od roku 2013 do roku 2015 predsedala Stredisku pre monitorovanie trhu práce (SMTP).

Mimo EHSV pracuje pre Rakúsku hospodársku komoru (WKÖ). Od roku 1994 je hlavnou poradkyňou oddelenia WKÖ pre sociálnu politiku.

Od roku 1995 je členkou Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktorý pomáha Európskej komisii s prípravou, realizáciou a hodnotením činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Od roku 1995 je tiež členkou správnej rady Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so sídlom v Bilbau a od roku 2001 hovorkyňou zamestnávateľov v rámci agentúry. Od roku 2001 zastávala každé tri roky rotujúcu funkciu predsedu správnej rady.

Už 25 rokov je členkou výboru pre sociálne veci organizácie SMEunited, ktorému od roku 2001 do roku 2009 predsedala.

Štúdium práva na Viedenskej univerzite ukončila magisterským titulom.

Hovorí plynule po nemecky, anglicky a francúzsky a dohovorí sa aj po španielsky.

Bola spravodajkyňou a pomocnou spravodajkyňou mnohých stanovísk EHSV, napríklad:

Downloads

CV Christa Schweng

Declaration of interests