You are here

Luis Planas Puchades – generálny tajomník

Ako generálny tajomník Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru vediem tím zamestnancov, ktorých úlohou je vykonávať rozhodnutia, ktoré prijíma zhromaždenie, predsedníctvo a predseda.

Ako vedúci zamestnancov riadim bežné záležitostí týkajúce sa administratívy, rozpočtu, komunikácie a vzťahov výboru s ostatnými inštitúciami.

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na odkaz môj tím alebo na odkaz práca EHSV.

Niečo o mne

Narodil som sa a vyrastal v španielskej Valencii. Po skončení právnickej fakulty som pracoval ako právnik, kým som úspešne neabsolvoval výberové konanie na inšpektora sociálneho zabezpečenia a práce.

Moja európska kariéra sa začala krátko pred vstupom Španielska do EÚ. Odvtedy som zastával viaceré funkcie, ktoré mi umožnili podrobne sa zoznámiť so spôsobom práce európskych inštitúcií. V roku 1982 som v rámci predvstupového školiaceho programu prišiel do Európskej komisie. Po získaní kresla v španielskom kongrese som sa stal hovorcom pre európske záležitosti. Ako člen kongresu som tiež mal tú česť byť spravodajcom k ratifikácii zmluvy o vstupe Španielska do EÚ. V rokoch 1986 až 1993 som bol poslancom Európskeho parlamentu, v ktorom som bol členom výboru pre zahraničné veci a výboru pre inštitucionálne záležitosti.

Po niekoľkých rokoch práce v regionálnej vláde Andalúzie a členstve vo Výbore regiónov EÚ som sa do Bruselu vrátil a pôsobil najprv ako vedúci kabinetu Manuela Marína, podpredsedu Európskej komisie, a potom Pedra Solbesa, člena Európskej komisie.

V roku 2004 som bol vymenovaný za španielskeho veľvyslanca v Maroku a v roku 2010 za veľvyslanca a stáleho predstaviteľa Španielska pri Európskej únii. V roku 2012 som bol vymenovaný za regionálneho ministra poľnohospodárstva, rybolovu a životného prostredia Andalúzie.

Predsedníctvo EHSV ma 20. januára 2014 zvolilo za generálneho tajomníka.

Luis Planas Puchades, generálny tajomník EHSV

Downloads

Luis Planas Puchades - CV