Achiziții publice

Paginile de mai jos sunt menite să vă permită accesul la informații relevante privind procedurile de ofertare ale CESE.

Ele cuprind și informații cu privire la viitoarele contracte cu valoare medie și mică și la semnarea contractelor care decurg din execuția contractelor-cadru.

  • Proceduri de ofertare publicate în Jurnalul Oficial
  • Viitoare contracte cu valoare medie și mică
  • Listele anuale ale contractelor atribuite

Downloads

Privacy statement for processing of personal data related to procurement procedures
Electronic invoices