Țări implicate în procesul de aderare

This page is also available in:

CESE este implicat în mod activ în procesul de extindere a UE și a dezvoltat o dublă abordare – regională și bilaterală – pentru relațiile sale cu organizațiile societății civile (OSC) din țările implicate în procesul de aderare.

În ceea ce privește abordarea regională, Comitetul de monitorizare „Balcanii de Vest” – un organism intern permanent al CESE – este principalul instrument de coordonare a activităților CESE în regiune. Forumul societății civile din Balcanii de Vest, organizat din doi în doi ani, face parte din activitatea Comitetului de monitorizare.

De asemenea, CESE colaborează la nivel bilateral cu țări din Balcanii de Vest și cu Turcia. Pe baza acordurilor de asociere dintre aceste țări și UE, în vederea implicării OSC în procesele de preaderare și de aderare, CESE a creat trei organisme comune cu reprezentanții societății civile din Turcia, din Muntenegru și din Serbia. Fiecare organism este alcătuit dintr-un număr egal de membri din partea CESE și din partea țării partenere și se întrunește de două ori pe an.

CESE întreține contacte regulate și organizează activități comune cu OSC din țările implicate în procesul de aderare cu care încă nu a fost instituit niciun organism comun al reprezentanților societății civile.

Activitatea organismelor comune este completată de elaborarea avizelor CESE privind procesele de preaderare și de aderare ale fiecărei țări, precum și a unor avize pe teme de interes regional.

Displaying 1 - 4 of 4
 • Societatea civilă pentru o dezbatere democratică deschisă

  Aceasta este cea de-a 2-a campanie de combatere a dezinformării pe care Comitetul Economic și Social European (CESE) o organizează ca parte a proiectului său cuprinzător privind dezinformarea, care urmează să fie pus în aplicare cu ajutorul societății civile.

 • -
  Connecting EU 2022

  The EESC's annual seminar for civil society communicators zoomed in on the impact of the war in Ukraine on the EU, addressing three thorny issues.

 • For the 8th time, the European Economic and Social Committee (EESC) and Montenegro held the Civil Society Joint Consultative Committee (JCC) in Budva, Montenegro.

  This meeting tackled following issues: Assessment of the state of play in Montenegro accession negotiations to the EU, Chapter 28 of the accession negotiations – with focus on Consumer protection and Debate on the situation of young people on the labour market.

 • For the 7th time, the European Economic and Social Committee (EESC) and Montenegro held the Civil Society Joint Consultative Committee (JCC).

  The meeting was held in Brussels and tackled following issues:

  - The current state of play in EU-Montenegro relations and the accession process

  - The Connectivity Agenda in the areas of Energy and Transport

  - Chapter 5 - Public procurement

  - The state of industrial relations and the development of Civil Society Organisations (CSOs) in Montenegro

Displaying 1 - 4 of 4