Pactul verde european

This page is also available in

La 11 decembrie 2019, Comisia Europeană a lansat Pactul verde european, care consolidează angajamentul UE de a aborda provocările legate de climă și mediu – sarcina definitorie a acestei generații. Obiectivul Pactului verde european este de a transforma UE într-o economie modernă, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și competitivă, asigurând:

  • absența emisiilor nete de gaze cu efect de seră până în 2050;
  • creștere economică decuplată de utilizarea resurselor;
  • că nicio persoană și niciun loc nu a fost lăsat în urmă.

Pentru a pune în aplicare Pactul verde european, UE desfășoară un pachet cuprinzător de inițiative, inclusiv propuneri de politici și propuneri legislative, precum și un proces de dezvoltare și modernizare a instrumentelor de finanțare.

CESE a solicitat un „Pact verde și social”, subliniind legătura strânsă dintre Pactul verde și justiția socială. Este esențial să se țină cont de opinia tuturor părților interesate pentru a promova întreprinderile de mâine – durabile și competitive – într-un mediu sănătos.

Pactul verde european a pus un accent apăsat pe investiții și pe finanțarea tranziției verzi și durabile. Pactul verde reprezintă colacul de salvare al Europei din pandemia de COVID‑19. O treime din investițiile în valoare de 1,8 miliarde de euro din Planul de redresare „NextGenerationEU” și din bugetul pe șapte ani al UE finanțează Pactul verde european. Această sporire a oportunităților de finanțare vizează utilizarea crizei drept o oportunitate de transformare pentru viitorul Europei.

CESE joacă un rol esențial în monitorizarea punerii în aplicare a inițiativelor și acțiunilor Pactului verde european. CESE elaborează avize și organizează activități (a se vedea meniul lateral din stânga acestei pagini) pentru a se asigura că instituțiile UE iau în considerare punctele de vedere ale societății civile organizate, iar inițiativele Pactului verde sunt coerente cu circumstanțele economice, sociale și civice de la fața locului.

Datorită naturii sale transversale și atotcuprinzătoare, Pactul verde european este un subiect abordat de toate secțiunile CESE și CCMI.

Displaying 1 - 10 of 80

Pages

Opinion
Aviz în curs de adoptare (updated on 02/12/2022)
Referințe: 
NAT/873-EESC-2022
Sesiune plenară: 
574 -
Dec 14, 2022 Dec 15, 2022

Considering the extent of the food security crisis and the urgency to address the issue of excessive commodity speculation, the aim of this own-initiative opinion is to analyse the current situation in more detail; gather experts' views on the impacts of commodity speculation on food price increases and food security worldwide; and provide civil society's recommendations on policy measures that are needed to address excessive price speculation and increase market transparency.

Avizul Secțiunii CESE: Food price crisis: the role of speculation and concrete proposals for action in the aftermath of the Ukraine war

Opinion
Aviz adoptat on 15/06/2022
Referințe: 
NAT/848-EESC-2022
Sesiune plenară: 
570 -
Jun 15, 2022 Jun 16, 2022

The ‘REFIT’ evaluation concluded that while the current Regulation was generally fit for purpose, it could be better aligned with the European Green Deal and its design could be slightly improved. In this context, the proposal aims to replace the ODS Regulation, while maintaining a strict level of control.

Avizul CESE: Revision of the ozone depleting substances regulation

Opinion
Aviz adoptat on 15/06/2022
Referințe: 
NAT/847-EESC-2022
Sesiune plenară: 
570 -
Jun 15, 2022 Jun 16, 2022

The current F-gas Regulation 517/2014 intends to reduce the EU’s F-gas emissions by two-thirds by 2030 compared with 2014 levels. At EU level, F-gases currently account for 2.5 % of total greenhouse gas emissions. In line with the Climate Law, the new F-gas proposal will contribute to reducing emissions by at least 55% by 2030 and making Europe climate-neutral by 2050.

Avizul CESE: Revision of the F-gas regulation

Opinion
Aviz adoptat on 23/02/2022
Referințe: 
NAT/843-EESC-2021-05481
Sesiune plenară: 
567 -
Feb 23, 2022 Feb 24, 2022

This "Chapeau Communication" gives an overview of the different proposals of the 'Fit for 55' package as well as their linkages and explains the toolbox of policy measures chosen in order to attain an overall balance between fairness, emission reductions and competitiveness.

Avizul CESE: 'Fit for 55': delivering the EU's 2030 Climate Target on the way to climate neutrality

Opinion
Aviz adoptat on 08/12/2021
Referințe: 
CCMI/184-EESC-2021
Sesiune plenară: 
565 -
Dec 08, 2021 Dec 09, 2021

By drawing on CCMI's analytical capacity on industrial change and its shaping in the industrial paradigm, the opinion will focus on the analysis of industrial transformation in a way to make it a Just Transition which is meant as beneficial for all European citizens.

Avizul CESE: Anticipation of structural and sectoral change and reshaping industrial cultures – up to new borders of recovery and resilience in the different parts of Europe (own-initiative opinion – Gr II)

Opinion
Aviz adoptat on 08/12/2021
Referințe: 
SOC/706-EESC-2021
Sesiune plenară: 
565 -
Dec 08, 2021 Dec 09, 2021

The EESC welcomes the proposal to designate 2022 as the European Year of Youth. Clear indicators need to be developed for the Year, which should focus on the impact on policies and cross-sectoral work beyond the activities organised. The EESC calls for a more ambitious budget, and emphasises the need to ensure that harder-to-reach groups are included in this Year. Welcoming the work that this Year envisages with regard to external relations, it points at the important role that the relatively well-developed youth policies in Europe can play in our neighbourhood and beyond. It points at the need for all institutions to further develop the voice of youth in their policy proposals.

Avizul CESE: European Year of Youth 2022

Pages