Secțiunea pentru transporturi, energie, infrastructură și societatea informațională (TEN)

Pentru bunăstarea cetățenilor europeni și funcționarea pieței unice, sunt esențiale mobilitatea, rețelele transeuropene, dezvoltarea societății informaționale, energia și serviciile de interes general. Secțiunea pentru transporturi, energie, infrastructură și societatea informațională (TEN) acoperă toate aceste teme.

Avizele sunt rezultatul unei colaborări strânse cu celelalte instituții europene, cu părțile interesate relevante, precum și cu organizațiile societății civile care sunt preocupate de aceste aspecte.

Secțiunea TEN acționează prin:

  • avize: pe baza analizelor aprofundate, precum și a unui proces care vizează ajungerea la un consens, CESE contribuie la apropierea politicilor Europei de așteptările societății civile europene;
  • rapoarte de proiect;
  • studii;
  • cooperarea strânsă cu Parlamentul European, Comisia Europeană, statele membre și organizațiile societății civile europene;
  • organizarea de evenimente pe subiecte conexe: audieri publice, conferințe și reuniuni, cu participarea experților, a factorilor de decizie, a părților interesate și a publicului larg și
  • participarea activă a membrilor Secțiunii TEN la principalele evenimente ale unor organizații externe.

Pentru a monitoriza evoluțiile și a contribui la dezbaterea la nivel european în aceste domenii de politică, Secțiunea TEN dispune și de Grupul de studiu tematic privind energia, transporturile și serviciile de interes general.

Downloads

TEN Work Program 2024
TEN section - End of mandate 20-23 report