Secțiunea pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și cetățenie (SOC)

Secțiunea pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și cetățenie (SOC) pregătește activitatea CESE în diverse domenii de politică, cum ar fi ocuparea forței de muncă și condițiile de muncă, educația și formarea, drepturile fundamentale și ale cetățeanului, sănătatea, politica socială și drepturile sociale, egalitatea dintre femei și bărbați, chestiuni legate de persoanele cu handicap, integrarea romilor, migrația și azilul, justiția și afacerile interne (inclusiv imigrația).

Principalele activități ale secțiunii includ lucrările privind lupta împotriva pandemiei de COVID-19 și redresarea în urma acesteia, drepturile fundamentale și statul de drept, Pilonul european al drepturilor sociale și măsurile de însoțire, viitorul muncii, precum și migrația și azilul. Secțiunea SOC asigură, de asemenea, secretariatul pentru Forumul european privind migrația (FEM), pe care CESE îl organizează împreună cu Comisia Europeană.

Sarcinile mai specializate se realizează în cadrul organelor permanente ale secțiunii, și anume Observatorul pieței forței de muncă (OPFM), Grupul ad hoc „Drepturile fundamentale și statul de drept”, Grupul de studiu tematic „Imigrație și integrare” (IMI), Grupul de studiu tematic „Drepturile persoanelor cu handicap” (DIS) și Grupul de studiu tematic „Integrarea romilor” (ROMA).

Downloads

SOC section priorities 2023-2025
End-of-mandate-report SOC 2020-2023