Secțiunea pentru agricultură, dezvoltare rurală și protecția mediului (NAT)

Secțiunea pentru agricultură, dezvoltare rurală și protecția mediului (NAT) este răspunzătoare pentru o gamă largă de subiecte, cum ar fi politica agricolă comună (PAC), sustenabilitatea alimentară, protecția mediului, economia circulară, punerea în aplicare a Obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU (ODD) și schimbările climatice.

Calitatea aerului, biodiversitatea, gestionarea deșeurilor, pescuitul, sectorul forestier, agricultura ecologică, siguranța alimentară, bunăstarea animalelor și protecția civilă reprezintă câteva din temele specifice ale activității noastre.

Pe lângă avize, ea organizează numeroase audieri și conferințe pentru a culege punctele de vedere ale societății civile. Secțiunea dispune de o uriașă rețea de contacte în rândul instituțiilor UE, al autorităților naționale, al partenerilor economici și sociali și al ONG-urilor.

Suntem convinși că îmbunătățirea politicilor agricole și de mediu poate oferi soluții pentru criza economică, al cărei impact asupra creșterii, ocupării forţei de muncă și puterii de cumpărare a fost atât de dăunător.

Trebuie să asigurăm menținerea a 40 de milioane de locuri de muncă în sectorul agricol, să ne conservăm pădurile și peisajele rurale și să reducem risipa alimentară, dat fiind că, în momentul de față, o treime din ce producem ajunge direct într-un coș de gunoi.

Cu gândul la acest obiectiv, în activitatea sa recentă, Secțiunea a tratat subiecte practice precum reforma PAC, dezvoltarea teritorială echilibrată, punerea în aplicare a Acordului de la Paris privind schimbările climatice și tranziția către un viitor mai durabil al Europei.

Downloads

NAT work programme 2023-2025
End of mandate report 2020-2023 NAT section
NAT secretariat – organigram 2024