Grupul de studiu temporar privind guvernanța economică și bugetară a zonei euro (GEA)

This page is also available in

Dat fiind contextul economic dificil din ultimii ani, în care s-a evidențiat necesitatea de a aprofunda uniunea economică și monetară (UEM), CESE a pus un accent deosebit pe îmbunătățirea mecanismelor de guvernanță economică și politică pentru zona euro și pentru statele membre care doresc să participe.

Unul dintre aceste mecanisme este recomandarea anuală a Consiliului privind politica economică a zonei euro – un document de importanță strategică în cadrul semestrului european, care oferă orientări pentru programele naționale de reformă ale statelor membre din zona euro, precum și recomandări specifice fiecărei țări. CESE elaborează în mod periodic avize cu un accent deosebit pe principalele priorități bugetare, economice, sociale și financiare ale zonei euro în ansamblu.

Pentru a asigura continuitatea activității CESE în acest domeniu, a fost constituit un grup de studiu temporar privind guvernanța economică și bugetară a zonei euro (GEA). Grupul își desfășoară activitatea în cadrul Secțiunii ECO și este însărcinat cu elaborarea avizelor CESE privind politica economică a zonei euro, monitorizând sau anticipând proiectul de recomandări pentru zona euro, publicat de către Comisie.