Grupul consultativ intern UE-Canada

Acordul economic și comercial cuprinzător UE-Canada (CETA) a fost aplicat cu titlu provizoriu începând din 21 septembrie 2017. Acordul include capitole consacrate comerțului și dezvoltării durabile, comerțului și muncii, precum și comerțului și mediului (capitolele 22 și 24).

Aceste capitole cuprind angajamentele luate de UE și Canada în ce privește promovarea drepturilor lucrătorilor, protecției mediului și a dezvoltării durabile, astfel cum sunt definite prin instrumente internaționale, cum ar fi convențiile OIM și acordurile multilaterale de mediu, incluzând măsuri ferme în domenii precum silvicultura și pescuitul durabile sau responsabilitatea socială a întreprinderilor.

Ele prevăd, de asemenea, instituirea, de către fiecare parte, a unor grupuri consultative interne (GCI) alcătuite din reprezentanți ai organizațiilor societății civile.

Grupul consultativ intern din cadrul CETA cuprinde membri din partea CESE și a altor organizații ale societății civile europene, asigurând o reprezentare echilibrată a agenților economici, sociali și de mediu, inclusiv a organizațiilor sindicale și patronale și a altor părți interesate relevante.

Scopul principal al GCI al UE este de a prezenta opinii și de a face recomandări privind orice chestiune referitoare la punerea în aplicare a capitolului privind comerțul și dezvoltarea durabilă din Acordul economic și comercial cuprinzător UE-Canada.