Comitetul de monitorizare pentru vecinii UE din est

This page is also available in

Comitetul de monitorizare pentru vecinii UE din est a fost înființat în 2004, ca organism specific al CESE, responsabil pentru relațiile cu societatea civilă din țările din vecinătatea estică. În general, Comitetul de monitorizare se întrunește de patru ori pe an și discută chestiuni de actualitate cu privire la țările din vecinătatea estică, invitând adesea reprezentanți ai altor instituții europene, experți externi, organizații ale societății civile și alți actori interesați. Membrii comitetului joacă un rol activ în activitățile Parteneriatului estic (EaP), cum ar fi platformele multilaterale ale acestuia și Forumul societății civile din cadrul Parteneriatului estic.