Mediul

Provocările de mediu sunt pretutindeni. Este nevoie să stopăm urgent pierderile de biodiversitate și să îmbunătățim calitatea aerului, a apei și a solurilor – acestea fiind numai câteva dintre domeniile problematice.

Printre exemplele de probleme de mediu care se manifestă la nivel global, declinul albinelor este simbolic. Bunăstarea albinelor și rolul lor de agenți de polenizare sunt semnificative pentru biodiversitate. Mai mult de 50% din coloniile de albine sunt în scădere în comparație cu cifrele de doar acum câțiva ani. Datele din alte domenii sugerează și alte probleme alarmante. Calitatea scăzută a aerului din zonele urbane dovedește că este nevoie să se intensifice urgent eforturile. Mai mult de jumătate din populația urbană ar putea fi expusă la niveluri ale poluării care le depășesc pe cele stabilite prin orientările Organizației Mondiale a Sănătății. În UE, aceasta poate duce la sute de mii de decese premature în fiecare an.

Situația nu este nicidecum mai bună pe mare sau pe uscat. Un puternic impact asupra mediului îl are, de exemplu, utilizarea pe scară largă a pungilor de plastic de unică folosință pentru cumpărături. Anual se folosesc pe mapamond miliarde de pungi de unică folosință și pungi de plastic care, deși sunt folosite în medie doar pentru câteva minute, rămân în depozitele de gunoi sau în oceane vreme de mii de ani.

CESE face eforturi pentru a promova o politică de mediu a UE eficace și vizionară și pentru a găsi soluții care să contribuie la o mai bună protecție a mediului și la o utilizare mai eficientă a resurselor naturale.

Pe lângă consultanța politică pe care o oferă, CESE se angajează să contribuie la conservarea biodiversității locale și prin proiecte practice, de mică anvergură, precum amenajarea de acoperișuri verzi și amplasarea de stupi pe terasa propriului sediu.