Întreprinderi

Spiritul antreprenorial, sub toate formele sale, este esențial pentru asigurarea creșterii economice, a inovării, a creării de locuri de muncă și a incluziunii sociale.

Mai ales IMM-urile joacă un rol fundamental în economia europeană. Din acest motiv, CESE a subliniat întotdeauna importanța lor și necesitatea de a le încuraja dezvoltarea. În ultimii ani, Comitetul nostru a devenit un actor-cheie la nivelul UE în promovarea antreprenoriatului social și a economiei sociale. Și noile modele economice sunt o prioritate pe agenda de lucru a CESE, o serie de inițiative fiind lansate în acest domeniu.