Uniunea economică și monetară

Lansarea uniunii economice și monetare (UEM) și crearea monedei euro au fost printre cele mai importante etape ale integrării europene. Pentru țările din zona euro, UEM combină o politică monetară unică cu responsabilitatea descentralizată pentru majoritatea politicilor lor economice, chiar dacă strategiile bugetare naționale sunt în continuare supuse anumitor constrângeri.

Criza economică și financiară mondială, care a început în 2008, a scos în evidență limitele structurale și contradicțiile inerente ale UEM, care au contribuit la acumularea unor dezechilibre macroeconomice; unele state membre ale UE au reușit să o depășească criza, păstrând un echilibru economic mai stabil decât al altora. De atunci, Banca Centrală Europeană (BCE) a instituit o serie de măsuri neconvenționale de politică monetară, în timp ce celelalte instituții europene și statele membre au lansat inițiative pentru a crea o uniune bancară și pentru a consolida coordonarea economică și bugetară, în special în zona euro.

Acest proces de reechilibrare este încă în curs de desfășurare. Discuțiile cu privire la politicile macroeconomice și monetare adecvate, la instrumentele și instituțiile necesare pentru punerea lor în aplicare și la statutul țărilor din afara zonei euro sunt în continuare foarte intense.

Poziția CESE cu privire la UEM

CESE consideră că moneda unică poate fi sustenabilă doar în contextul unei creșteri puternice, echilibrate și incluzive, sprijinită de mai multe investiții publice și private, de creșterea convergenței economice dintre țările din zona euro și de îmbunătățirea nivelului general de competitivitate. Aceste obiective presupun un angajament economic și politic la nivelul UE. În acest sens, măsurile pentru aprofundarea și finalizarea UEM sunt de o importanță fundamentală pentru viitorul UE, în ansamblul său.