RePowerEU Plan

EESC opinion: RePowerEU Plan

PUNCTELE PRINCIPALE:

CESE:

 • consideră că planul REPowerEU al Comisiei Europene reprezintă un pas în direcția cea bună pentru ca UE să devină independentă de aprovizionarea cu gaze și petrol din Rusia.
 • subliniază că multe dintre problemele care trebuie rezolvate în prezent ar fi putut fi evitate sau cel puțin limitate dacă s-ar fi redus dependența de importurile de energie – astfel cum a propus Comisia în ultimii ani.
 • atrage atenția asupra riscului ca efectele economice și sociale combinate ale crizei actuale să pună sub presiune sistemul democratic, dacă nu se găsesc soluții adecvate.
 • sprijină punerea în aplicare a unor măsuri imediate pentru a aborda cele mai presante probleme, în special pentru a asigura securitatea aprovizionării la un cost „cât mai accesibil” atât pentru consumatori, cât și pentru industrie, care sunt afectate de actualele creșteri dramatice ale prețurilor.
 • avertizează, cu toate acestea, că măsurile de urgență din cadrul planului REPowerEU nu trebuie să conducă la noi dependențe și nu ar trebui să afecteze eforturile de realizare a neutralității climatice cât mai curând posibil.
 • solicită Comisiei să elaboreze o strategie geopolitică privind importul de energie, ținând seama și de urgența energetică și climatică, înainte de a încheia parteneriate cu țări nedemocratice sau instabile din punct de vedere politic.
 • ia act de faptul că urgența situației aprovizionării necesită flexibilitate în ceea ce privește utilizarea temporară a combustibililor fosili și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, a cărbunelui și a energiei nucleare și că statutul energiei nucleare este o competență națională.
 • Sprijină, prin urmare:
  • propunerea de creștere a obiectivului de eficiență energetică de la 9 % la 14 % până în 2030;
  • o creștere a ponderii surselor regenerabile de energie în mixul energetic al UE, precum și solicitarea Comisiei de a include cota de 45 % propusă în planul REPowerEU în pachetul „Pregătiți pentru 55”;
  • propunerile referitoare la procedurile rapide de autorizare pentru proiectele din domeniul energiei din surse regenerabile și definirea zonelor pretabile dezvoltării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile pentru astfel de proiecte.
 • Atrage atenția asupra:
  • necesității unor investiții masive pentru a crește ponderea energiei din surse regenerabile în mixul energetic al UE;
  • necesității unor investiții semnificative în cercetare și dezvoltare;
  • potențialului reprezentat de autoconsum, de comunitățile de energie din surse regenerabile și de partajarea energiei;
  • importanței modelelor naționale de comportament și a tradițiilor care influențează alegerile în ceea ce privește mixurile energetice durabile.